Naturalistiske perspektiver på mennesket er i vinden for tiden både innenfor og utenfor akademia. Årsaken er en rivende utvikling og strøm av nye og interessante forskningsresultater innen naturvitenskapelige og naturvitenskapelig inspirerte disipliner som molekylærbiologi, nevrobiologi, sosiobiologi, atferdsgenetikk, evolusjonspsykologi og kognisjonsvitenskap. Hvordan skal vi tradisjonelle samfunnsvitere forholde oss til disse nye perspektivene på mennesket?