Det hadde bodd jøder i landet i noe mer enn en generasjon da annen verdenskrig brøt ut. Spilte det noen rolle at de aller fleste var norske statsborgere da deportasjonene var et faktum? Under krigen inngikk det i den nasjonalsosialistiske ideologi å ekskludere visse kategorier mennesker – blant disse jødene – for å oppnå «den ideelle stat». Men hva med «norskheten» under krigen – var jødene inkludert i den? Og hva skjedde etter krigen? Ble jødene betraktet som en del av det norske fellesskapet da?