Ibsen 2006, Wergeland 2008, Hamsun 2009, Bjørnson 2010 ... Det er jubileer og festivaler overalt, spesielt for døde kunstnere fra det 18. år-hundre som vi kan bruke varianter av 100-tallet på. Vi er inne i en rik markeringstid, og vi må spørre oss selv om det finnes en overordnet plan for det hele. Hva virker inn på valget av de som skal feires: når, hvor og hvor mye? Og hvilken betydning får egenskaper ved forfatteren og forfatterskapet for jubileenes utforming?