Det å skape og opprettholde en bestemt identitet innebærer å avgrense et «oss» fra et «dem». For Europas del har den viktigste konstituerende -utsiden, eller det som anses som ikke-Europa, alltid vært Østen. Et tankekors er det da at Europas egne urinnvånere kom fra de eurasiske steppene. Våre østlige naboer kan virke fremmede, men de er nære fremmede.