Etter at Ian Hacking vant Holbergprisen i 2009, ble det utropt fra flere hold at utnevnelsen ville bidra til å styrke prisens anseelse. Ole Jacob Madsen, Johannes Servan og Simen Andersen Øyen har snakket med Ian Hacking om aktuelle vitenskapsteoretiske og vitenskapspolitiske spørsmål.