Man kan nok være raus, tolerant og imøtekommende overfor sine venner. Men kan kontrollerende og regulerende statlige myndigheter som riks-revisjoner, mattilsyn, miljøvernmyndigheter og skatteetater være det overfor dem de er satt til å kontrollere?