Leopold von Ranke, det moderne historiefagets far, ville rett og slett skrive om «hvordan det egentlig var». Men det kan bety så mangt. Hvis vi skal yte denne bedragersk enkle målsetningen rettferdighet, må historiefaget bli friere og åpnere enn det er i dag. For selv om det er metodologisk avansert og mangfoldig, er det nesten lukket mot teoretiske forskjeller. Og slik har det vært lenge.