Utdanningsmiddelklassens oppslutning om det norske likestillings-prosjektet synes å være motivert av en særegen form for gjør-det-selv-orientering med røtter i en protestantisk etikk. I møte med mer globaliserte familie- og arbeidslivskulturer står denne orienteringen ved en skillevei: De «nye» fedrene som i dag framstår som selve inkarnasjonen av det moderne, kan like gjerne representere et raskt utdøende fenomen.