Hvordan bør vi handle, ut fra det vi nå vet om konsekvensene av klimagassutslipp? Hvor store tiltak bør settes i verk? Økonomene gir gjerne råd. Verdens regjeringer har hittil tatt imot. Det kan vise seg fatalt. Økonomers typiske råd bygger på ufullstendig normativ refleksjon og manglende gjennomtenkning av forholdet mellom slik rådgivning og forklarende vitenskap. Rådene deres får oss til å gjøre mindre i møte med klimautslippene enn vi burde – og mindre enn vi trolig er villige til.