Også fri forskning er et resultat av administrative ordninger og politiske prosesser. Da Universitetet i Oslo ville innføre «forskningsfri» for sine professorer ble forslaget møtt med kraftig motstand. Uttrykket slo rett og slett dårlig an i den tidlige etterkrigstidens finansdepartement: Skulle professorene slippe å delta i det planmessige arbeidet for å gjenreise det norske samfunnet og skape det nye norske sosialdemokratiet?