Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kommentar
(side 3-8)
av Cathrine Holst
(side 9-21)
av Erling Sandmo
Sammendrag

Leopold von Ranke, det moderne historiefagets far, ville rett og slett skrive om «hvordan det egentlig var». Men det kan bety så mangt. Hvis vi skal yte denne bedragersk enkle målsetningen rettferdighet, må historiefaget bli friere og åpnere enn det er i dag. For selv om det er metodologisk avansert og mangfoldig, er det nesten lukket mot teoretiske forskjeller. Og slik har det vært lenge.

(side 22-31)
av Olav Gjelsvik
Sammendrag

Hvordan bør vi handle, ut fra det vi nå vet om konsekvensene av klimagassutslipp? Hvor store tiltak bør settes i verk? Økonomene gir gjerne råd. Verdens regjeringer har hittil tatt imot. Det kan vise seg fatalt. Økonomers typiske råd bygger på ufullstendig normativ refleksjon og manglende gjennomtenkning av forholdet mellom slik rådgivning og forklarende vitenskap. Rådene deres får oss til å gjøre mindre i møte med klimautslippene enn vi burde – og mindre enn vi trolig er villige til.

(side 32-45)
av Helene Aarseth
Sammendrag

Utdanningsmiddelklassens oppslutning om det norske likestillings-prosjektet synes å være motivert av en særegen form for gjør-det-selv-orientering med røtter i en protestantisk etikk. I møte med mer globaliserte familie- og arbeidslivskulturer står denne orienteringen ved en skillevei: De «nye» fedrene som i dag framstår som selve inkarnasjonen av det moderne, kan like gjerne representere et raskt utdøende fenomen.

(side 46-59)
av Johs. Hjellbrekke & Olav Korsnes
(side 60-71)
av Arild Wæraas
Sammendrag

Man kan nok være raus, tolerant og imøtekommende overfor sine venner. Men kan kontrollerende og regulerende statlige myndigheter som riks-revisjoner, mattilsyn, miljøvernmyndigheter og skatteetater være det overfor dem de er satt til å kontrollere?

(side 72-85)
av Kristin Asdal
Sammendrag

Også fri forskning er et resultat av administrative ordninger og politiske prosesser. Da Universitetet i Oslo ville innføre «forskningsfri» for sine professorer ble forslaget møtt med kraftig motstand. Uttrykket slo rett og slett dårlig an i den tidlige etterkrigstidens finansdepartement: Skulle professorene slippe å delta i det planmessige arbeidet for å gjenreise det norske samfunnet og skape det nye norske sosialdemokratiet?

(side 86-96)
av Iver B. Neumann
Sammendrag

Det å skape og opprettholde en bestemt identitet innebærer å avgrense et «oss» fra et «dem». For Europas del har den viktigste konstituerende -utsiden, eller det som anses som ikke-Europa, alltid vært Østen. Et tankekors er det da at Europas egne urinnvånere kom fra de eurasiske steppene. Våre østlige naboer kan virke fremmede, men de er nære fremmede.

Dannelse
(side 97-105)
av Beate Elvebakk
(side 105-114)
av Marte Mangset
Samtale
(side 115-125)
av Ole Jacob Madsen, Simen Andersen Øyen & Johannes Servan
Sammendrag

Etter at Ian Hacking vant Holbergprisen i 2009, ble det utropt fra flere hold at utnevnelsen ville bidra til å styrke prisens anseelse. Ole Jacob Madsen, Johannes Servan og Simen Andersen Øyen har snakket med Ian Hacking om aktuelle vitenskapsteoretiske og vitenskapspolitiske spørsmål.

Fremragende?
(side 127-139)
av Jakob Elster
Ruspolitikk
(side 142-153)
av Willy Pedersen
(side 153-162)
av Svanaug Fjær
(side 162-171)
av Bergljot Baklien
Åpenhet
(side 172-185)
av Jan F. Qvigstad
(side 186-192)
av Inge Lorange Backer
(side 192-197)
av Andreas Føllesdal
(side 202-205)
av Aanund Hylland
Bøker
(side 206-217)
av Asle Toje
Debatt
(side 225-230)
av Christoffer C. Eriksen
(side 231-236)
av Fredrik Chr. Brøgger
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon