Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 295-301)
av Jon Elster
Jeg skal i det som følger drøfte temaet «Forsknings-- kvalitet og forskningsfrihet». Jeg mener at frihet til å velge forskningsemne kan være en viktig betingelse for god forskning. Samtidig mener ...
(side 303-313)
av Øyvind Østerud
I et foredrag i Norges Fredssenter 24. april 2006 – «Norge som fredsnasjon» – sammenfatter utenriksminister Jonas Gahr Støre det som skal være Norges bidrag til verden. Regjeringen skal øke engasjementet for å gjøre ...
(side 317-327)
av Siri Erika Gullestad
I år er det 150 år siden Sigmund Freud ble født. Hvordan står hans grunntanker i dag? Er psykoanalysen moden for historiens skraphaug, slik kritikere hevder, eller har den fortsatt gyldighet ...
(side 331-343)
av Aina Schiøtz
Siktedes skjebne, ære og frihet kan  bero på de sakkyndiges riktige bedømmelse av tilfellet, skrev professor i patologisk anatomi og rettsmedisin, Francis Harbitz, i sin 'Lærebok i retsmedicin' fra 1918. Ja ...
(side 347-355)
av Atle Kittang
I ein rettsstat skal retten (som institusjon) og rettferda (som moralsk grunnverdi) ideelt sett svare til kvarandre. Og rettferda har som kjent to ansikt. Det dreier seg ikkje berre om ...
(side 357-366)
av Magne Lindholm
Internett er i ferd med å etablere seg som vår tids største kanal for offentlig debatt. Alle de større nettavisene har store debattsentraler. Den største ligger på VG.no, og ...
(side 368-375)
av Sture Kvarv
De olympiske vinterlekene i 1994 på Lillehammer har vært gjenstand for mange forskningsprosjekter, evalueringer og utredninger. Imidlertid finnes det lite forskning på dette arrangementet i Oslo i 1952. I det følgende skal ...
(side 376-382)
av Jan Grue
I lingvistikken i dag kan mange konflikter og motsetninger trolig spores tilbake til fagets grunnleggende splittelse mellom og tilknytning til både humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Historisk sett var grammatica nær ...
Debatt
(side 383-384)
av JAN INGE SØRBØ
(side 384-385)
av Håvard Nilsen
Bøker
(side 386-391)
av Hermund Slaattelid
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon