Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 189-199)
av Anders Johansen
«Vi må finne ordet som skaper handling.» Slik talte  Nordahl Grieg, i juli 1937, til en forfatterkongress i Madrid. Det var i borgerkrigens tid, fascistenes styrker sto ute i forstedene. Grieg ...
(side 200-212)
av Eirinn Larsen
Norges Handelshøyskole (NHH) har i dag i underkant av 40 % kvinnelige studenter, det norske beviset på et likestilt samfunn. I 2003 var kvinneandelen på 37 % blant de nye studentene ved NHH, i 2004 35 %. Se ...
(side 215-226)
av Tom Christensen
New Public Management (NPM) startet på begynnelsen av 1980-tallet som en reformbølge i offentlig sektor. Med utgangspunkt i Australia og New Zealand under arbeiderpartiregjeringer, spredte den seg senere til mange ...
(side 229-239)
av Elling Ulvestad
Frå slutten av 1800-talet og frametter fekk vitskapen aukande innverknad på samfunnet. Dette gjaldt i fyrste rekkje naturvitskapen, som bidrog til å gjere teknologien vitskapleg og progressiv. Den raske utviklinga ...
(side 242-252)
av Torkel Brekke
Tyranner og despoter sto sentralt i den amerikanske begrunnelse for krigen mot Irak. Tyranni omtales ofte i sammenheng med terrorisme; begrepene tyranni og terror har blitt konsekvent sammenblandet i Bush ...
Debatt
(side 254-257)
av Nils Roll-Hansen
Alt menneskelig samarbeid bygger  på tillit og solidaritet. Men det som særtegner forskningen er en kritisk holdning til så vel egne som andres resultater. I forrige århundre understreket forsvarere av ...
(side 258-260)
av DAG ØSTERBERG
he he he
Sideblikk
(side 261-266)
av Anne-Lise Middelthon
I dagens vestlige markedsliberale verden medikaliseres og instrumentaliseres maten, i helsens og vitenskapens navn. Denne utviklingen har ikke bare ført til endring i hvordan vi forholder oss til den konkrete ...
(side 268-275)
av Klaus Mohn
Økonomiske overlegninger har preget tankesett og dagligliv for mennesker i uminnelige tider. Refleksjoner om produktivitet, nytte og velferd, arbeidsdeling og handel har alltid vært viktige faktorer for menneskers tilpasning i ...
(side 276-284)
av Stian Bones
Bøker
(side 287-291)
av Ottar Brox
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon