Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 3-8)
av Magne Malmanger
«Når Werenskiold sitter hos Ibsen og Bjørnson og maler deres portræt, er han jævnbyrdig med dem som aand: i intelligens, i menneskekundskap, i psykologisk skarpblik. Ikke bare som kunstner men ...
(side 9-17)
av Svein Gjedrem
På noen punkter har den norske håndteringen av oljerikdommen vært svært vellykket. Siden midt på 1960-tallet har vi definert formuen som en nasjonal formue, og vi har sørget for at ...
(side 19-28)
av Toril Moi /
Toril Moi kommer i vår ut med -boken Ibsens modernisme på Pax forlag i Agnete Øyes oversettelse. På engelsk skal boken hete Ibsen and the Birth of Modernism: Art, Theater ...
(side 30-41)
av Tonje M. Mehren
Bjørnstjerne Bjørnson er blitt karak-  terisert som den fremste Darwin-tilhengeren blant norske diktere. Han leste tidlig Darwins bok om artenes opprinnelse, tok et oppgjør med den kirkelige kristendom i ...
(side 46-58)
av Svein Atle Skålevåg
I 1891 dro den unge forfatter Knut Hamsun rundt norskekysten med en foredragsserie, der han tok et oppgjør med de rådende litterære tendenser og skisserte et program for en ny litteratur ...
(side 61-67)
av Håvard Nilsen
ans Skjervheims essay «Det liberale  dilemma» ble første gang trykt i tidsskriftet 'Liberalt Forum' i 1967. På sitt sedvanlig slående vis opplyste Skjerv-heim leserne av tidsskriftet om en begrensning ved ...
Rapport
(side 68-75)
av Jon Ståle Gjesdal Henriksen
For en tilreisende vil trolig det mest slående tegnet på at Zimbabwe er et land i dyp krise være at den svarte middelklassen, som frem til 1997 var nasjonens ryggrad på ...
Sideblikk
(side 78-82)
av Helge Høibraaten
Jørgen Sandemose har skrevet en bok om sin far, Aksel Sandemose ('Flyktningen'. 'Aksel Sande-mose – en biografi', Oslo 2004). Arbeidet er blitt oppfattet som et fadermord, noe sønnen indignert har avvist ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon