Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 111-122)
av Fredrik W. Thue
Er vi vitne til en historisk strømkantring i forholdet mellom USA og Europa? Avdekker Bush-administra-sjonens måte å føre krig mot terror på en dyp mental kløft mellom europeere ...
(side 123-134)
av Gudmund Hernes
Mot maktutredninger kan det reises to typer kritikk: At det som er studert, ikke er studert godt nok: Hypotesene er feil, data er svake, konklusjonene er urimelige og totalbildet fordreid ...
Symposium
(side 135-148)
av Marte Mangset
Det franske utdanningssystemet blir ofte sett på som den norske enhetsskolens rake motsetning med den begrunnelse at vårt skolesystem er demokratisk forankret, mens fransk skole næres av en uttalt elitisme ...
(side 149-156)
av Jana Weidemann
Universitetene i Europa gjennomgår gjennomgripende endringer, og mange av prosessene er felles. I Norge har vi hatt Mjøs-utvalg og Ryssdal-utvalg. En viktig, og til dels felles drivkraft er ...
(side 156-166)
av Tore Lindbekk
I et stort førstesideoppslag fremholdt ukeavisen Die Zeit 30. april 2003 at oppbruddet fra Humboldt nå er et hovedanliggende for de tyske universiteter. Spesielt gjaldt det prinsippet om universitetets uavhengighet og forskningsbaserte ...
(side 166-172)
av Jesper Eckhardt Larsen
Dannelse er blevet en industri. Dannelsesskribenter producerer omverdensbeskrivelser og historiske narrativer, alle set igennem «dannelsens» optik. Et nyt skud på stammen er bogen redigeret af en gruppe af de mere ...
(side 172-181)
av Kim Gunnar Helsvig
I ulike media er det gjennom den senere tid blitt satt fokus på forholdet mellom fagpedagogikk og tilstanden i den norske skolen. Debatten er blitt preget av kritikk av manglende ...
(side 182-193)
av John Peter Collett
Hvor ligegyldigt et Navn end er, vilde jeg ikke tilraade at nævne [Højskolen i Norge] med Navnet Universitet. Dette fra Middelalderens mørke Tider beholdte Navn medfører let nogle Begreber, som ...
Sideblikk
(side 194-201)
av Thomas Chr. Wyller
En norsk folkeavstemning utgjør en egenartet politisk prosess. Den gjennomløper normalt tre faser: en beslutningsfase, en gjennomføringsfase og en tolkningsfase. I den første besluttes at metoden skal brukes. I den ...
(side 201-208)
av Morten Egeberg
Europa er på mange måter et «tett samfunn». I en utvidet europeisk union (EU) vil det være omkring 450 millioner innbyggere innenfor et forholdsvis begrenset geografisk område. Kontakten over grensene er ...
(side 209-211)
av Dag G. Aasland
I boken Moralens sjanser i markedets tidsalder har Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen (2003) plassert markedet og «markedstenkningen» i et motsetningsforhold til moral og moralske verdier. «[V]i mener ...
Debatt
(side 213-216)
av Cathrine Holst
I en samleanmeldelse, «Feminisme og frihet», i Nytt Norsk Tidsskrift 3/2003 omtalte jeg fire bøker. En av dem var Menn imellom av Hege Skjeie og Mari Teigen. Ansporet av min omtale ...
Bøker
(side 217-223)
av Trygve Riiser Gundersen
Jostein Fet: Skrivande bønder. (Det Norske Samlaget 2003)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon