Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3-16)
av Aileen Hennes
En håndfull mennesker i Norge kjenner til Christen Smith, de er i all hovedsak botanikere, botanisk interesserte eller entusiaster for fjellturismen, som har tatt Christen Smiths vitenskapelige reiser til inntekt ...
(side 17-23)
av Mette Nygård og Marit Halvorsen
I februar 1964 reiste en ung, anonym oslodame, Gro Eva Farseth, til Paris for å arbeide som au pair og perfeksjonere sin fransk. Da hun vendte tilbake til fedrelandet 38 år senere ...
(side 24-30)
av Mette Nygård og Marit Halvorsen
Eva Joly intervjuet av Marit Halvorsen og Mette Nygård
(side 31-43)
av Dag Michalsen
Det finnes en liten scene i det hemmelige møtet på Stortinget 6. juni 1905 som på en talende måte viser Francis Hagerups isolerte politiske posisjon da, tre måneder etter at han selv ...
(side 47-53)
av Svein Gjedrem
Det økonomiske systemet i Norge er endret på viktige områder de siste tyve-tredve årene. Den detaljerte og direkte styringen av rentene og fordelingen av kreditt og kapital er forlatt ...
(side 54-71)
av Edgeir Benum
Gjennom de siste 20-25 år har universitetene i store deler av den vestlige verden blitt utsatt for en langt på vei ny type forventning og en ny type press utenfra. Kort ...
Sideblikk
(side 73-82)
av Roald Berg
Begrepene embetsmannsstat og rettsstat har som kjent hegemonisk status som sammenfattende karakteristikker på statsstyret i Norge fram til 1884. Det første - Jens Arup Seips embetsmannsstatsbegrep - har henspilt på at makten i ...
(side 84-89)
av Helge Iberg
For 25 år siden var populismebegrepet et honnørord i det rødgrønne landskapet. Da nordlendingen Ottar Brox svingte seg på det mest ideologiske i 70-åras politiske medvind, var det desentralisering og lokale ...
(side 89-95)
av Ingolf Kanestrøm
Menneskelig aktivitet har ført til at mengden drivhusgasser har økt i atmosfæren. Klimaforskere flest mener dette kan føre til betydelige klimaforandringer. Forskernes varsko har ført til et omfattende internasjonalt samarbeid ...
Portrett
(side 96-100)
av Andreas Føllesdal
Filosofen John Rawls døde 24. november 2002. Hans bok A Theory of Justice fra 1971 er det verk i politisk filosofi som har vakt størst oppmerksomhet i det 20. århundre. Også i Norge har ...
Rapport
(side 101-103)
av Ivar Magnus Ravnum
Terrorismen har sin historie. Et av utgangspunktene var Russland under Aleksandr II. De over 20årene fra 1860 til godt og vel 1880 var en uhyre turbulent tid i førrevolusjonær russisk historie. Den ...
Debatt
(side 104-109)
av Ingeborg Tveter Thoresen
Vi står foran en grunnleggende endring i skolepolitikken. Regjeringen vil liberalisere grunnskolen. Det fremgår av lovforslaget om frittstående skoler, fremmet 20. desember 2002. Begrunnelsen er gitt i lovens formål, «slik at foreldre ...
Bøker
(side 111-115)
av Bernt T. Oftestad
Torkel Brekke: Gud i norsk politikk. Religion og politisk makt. (Pax Forlag, 2002)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon