Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
av Knut Lundby
SammendragEngelsk sammendrag

Konflikter rundt religion omtales hyppig i mediene. De forbindes særlig med islam. Ut fra en survey i den norske befolkningen i april 2015, avdekker denne artikkelen mønstre i nordmenns bruk av massemedier og nettmedier i møte med samfunnskonflikter som knyttes til religion. Nær halvparten av utvalget så islam som en trussel mot norsk kultur. Samtidig sa et klart flertall nei til fremmedfiendtlige holdninger. Artikkelen diskuterer til slutt dette i lys av kvaliteter ved det norske mediesystemet.

This article presents the findings of a survey on uses of mass media and net-based media in relation to conflicts on religion from a population-wide web-panel in Norway. The survey was conducted in April 2015, after terror attacks in Paris and Copenhagen, but before the many refugees and asylum seekers arrived later that year. Three in ten discuss news on religion on a daily or weekly basis. To a large degree, these discussions seem to circle around religious extremism. However, such issues are discussed at home or with friends rather than publicly on social media or in online discussion forums.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
av Erik Wilberg & Stig Berge Matthiesen
SammendragEngelsk sammendrag

Norske redaktører er stort sett tilfreds med og er engasjert i jobben, men kjenner større usikkerhet i den digitale verden. Vår spørreskjemaundersøkelse til redaktørene i norske mediehus belyser ulike hendelser i utviklingen i mediebransjen og følelser, krav og forventninger i arbeidssituasjonen. Videre tar analysen for seg i hvilken grad redaksjonene er forberedt på de endringer man nå ser. Jobbengasjement analyseres i forhold til endringstrykk og rolleavklaring. Resultatene viser at det er ulikheter i vurderingen av eksternt trykk, roller og syn på ledelse. I mange tilfeller er det også forskjell mellom overordnede og underordnede redaktører. Analysen viser også at proaktive redaksjoner har høyere score på transformasjonsledelse og mindre på rollekonflikter. Det er klare positive sammenhenger mellom et transformasjonsorientert ledelsessyn, klarhet i lederrollen og jobbengasjementet.

Norwegian editors are mostly satisfied and engaged in their jobs, but feel more uncertainty in the digital world. The analysis highlights the different events in the development of the media industry—and feelings, needs and expectations in the workplace. Furthermore, the analysis points to what extent editors are prepared for the changes that can be seen in the business. Work engagement is analyzed in relation to changing external pressures and the clarification of roles. The results show that there are differences in roles, the assessment of external pressures, and views on leadership. In many cases, there are also differences between senior and subordinate editors. The analysis also shows that proactive newsrooms have higher scores on transformational leadership and lower scores on conflicts between roles. There are clear positive relationships between job commitment, a transformation-oriented view of leadership, and clarity in leadership roles.

Åpen tilgang
Barn og eldre marginaliseres som kilder i mediene
Kildebruk i norske nyhetsmedier 2015
Vitenskapelig publikasjon
av Hilde Kristin Dahlstrøm, Nina Skråmestø Nesheim & Bjørg M. Nyjordet
SammendragEngelsk sammendrag

Bare 1,7 prosent av kildene som uttaler seg i norske nyhetsmedier er over 67 år. Barn og ungdom er også sjelden kilder i nyhetsmediene. En kvantitativ analyse av 1871 kilder i 911 artikler fra 14 mediehus i 2015 viser at den typiske kilden er en mann mellom 20 og 66 år. Han opptrer som oftest i en profesjonell yrkesrolle. Artikkelen drøfter årsaker og konsekvenser av en medial marginalisering av barn, ungdom og eldre.

This article examines who the sources are in Norwegian news media in 2015. A quantitative analysis of 1871 sources from 911 articles in 14 media organizations clearly shows that the typical source is a man between age 20 and 66 in a professional work role. Children, youngsters and the elderly are decidedly marginalized. Only 1.7% of the sources who express themselves are more than 67 years old.

Kommentar
Åpen tilgang
av Oscar Westlund

4-2017, årgang 24

www.idunn.no/nmt

Norsk medietidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning.

Medievitenskap er utpreget tverrfaglig. Norsk medietidsskrift dyrker bredden fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning. Tidsskriftet publiserer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, samt debattstoff, intervjuer, anmeldelser av doktorgrader og bokanmeldelser.

Norsk medietidsskrift henvender seg til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen medieproduksjon.

Tidsskriftet har fire utgaver i året, og publiserer hovedsakelig på norsk, men også svensk, dansk og engelsk.

Ansvarlig Redaktør

Jens Barland, NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

BokmeldingsRedaktør

Ivar John Erdal, Høgskulen i Volda

Øvrig Redaksjon

Eiri Elvestad, Høgskolen i Sørøst-Norge

Bente Kalsnes, Høgskolen i Oslo og Akershus

Yngvar Kjus, Universitetet i Oslo

Birgit Røe Mathisen, Nord universitet

Jon Raundalen, NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaksjonssekretær

Nina Kvalheim, Universitetet i Bergen

Redaksjonsråd

Trine Syvertsen

Terje Rasmussen

Gunnar Sivertsen

Helge Øgrim

Gisle Hannemyr

Jill Walker Rettberg

Martin Engebretsen

Anne Gjelsvik

Sats: Laboremus Sandefjord AS

Omslagsdesign: Kord

ISSN online: 0805-9535

DOI: 10.18261/issn.0805-9535

Norsk medietidsskrift eies av Norsk medieforskerlag (NML) og utgis av Universitetsforlaget.

Tidskriftet støttes av Norges forskningsråd og Rådet for anvendt medieforskning.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon