Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Åpen tilgang
Levende diagrammer og zoombare kart
Datavisualisering som nyskapende fortellerform i journalistikken
Vitenskapelig publikasjon
av Martin Engebretsen
Engelsk sammendrag

Data visualization works – in a journalistic context – to make statistics and other forms of quantitative data accessible and meaningful to a wide audience. Charts, graphs and maps stimulate the senses through forms, colours and – in digital contexts – animation, and promise an effective communication of complex facts. However, the techniques applied can also lead to confusion and distrust, and they require specific insights from both producers and readers. Through analysis of 17 data visualizations, this study examines how such visualizations work as a distinctive text and media type on Norwegian news sites. How do they create meaning, and how do they influence journalism as a genre and as a discursive practice?

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
av Liv Iren Hognestad & Hege Lamark
SammendragEngelsk sammendrag

Hva skjer når «den andre» plutselig befinner seg i vårt nabolag og ikke i et katastrofeområde langt borte? I denne undersøkelsen ser vi på hvordan et utvalg lokale medier lengst sør og nord i Norge dekket flyktningkrisen fra august 2015 til og med juli 2016. Hvilket omfang hadde dekningen? Hvilke perspektiver ble valgt, og hvem kom til orde i spaltene?

This article presents findings from a research project regarding coverage of the refugee crisis by ten local media in the most southern and northern parts of Norway from August 2015 until July 2016. The crisis is given broad attention, particularly in the fall of 2015. Quite a number of the stories are headline stories on the front pages or top stories on the inside. The local media demonstrates widespread coverage of different perspectives related to the refugee crisis. The perspective of help is the most prominent one, while seeing asylum seekers as a resource is the viewpoint that is given the least attention. Politicians -mainly national and local – comprise one-third of the sources. When it comes to local politicians, mayors make up more than half of the sources. The migrants themselves are rarely sources, but once they are, there are marked differences in the coverage, from north to south.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
av Anders Helgerud
SammendragEngelsk sammendrag

Sjeldenkonsumenter av nyheter anses ofte i forskningsdiskursen som et demokratisk problem. Imidlertid har forskningen liten innsikt i deres livsverden. Gjennom kvalitative intervjuer fyller denne artikkelen hull i forståelsen av hvordan disse tenker om nyheters og sin egen rolle i det demokratiske samfunnet, og samtidig hvilke forklaringer som kan ligge bak sjeldenkonsum. Flere av informantene forteller om et konkret, eksisterende samfunnsengasjement, mens andre sier de i liten grad føler tilknytning til storsamfunnets debatter. Informantene mangler interesse for både form og innhold i redaksjonelle nyhetsmedier, og samtidig kritiserer de nyhetsmediers oppfyllelse av samfunnsansvaret. Studien finner tre selvforklaringer knyttet til fenomenet: (1) overveldende følelser av medlidenhet overfor nyheter om menneskelig lidelse, (2) fokus på nære relasjoner og lav interesse i nyhetsmediers form og innhold og (3) behovet for prioritering av tid særlig relatert til karriereutvikling. Det argumenteres for at disse karakteristika spiller en viktig rolle i forståelsen av hvordan informantene ser på sin rolle som medborgere.

Those who rarely consume news are often described as a democratic problem. While later research has devoted more time to the group, we still lack an understanding of basic concepts regarding their thoughts on the role of news in democracy, as well as their own role as citizens, and, most importantly, explanations concerning their low consumption of news. The informants of this qualitative study speak negatively of the news media, criticizing both content and form in light of their social responsibility. Several of the informants are engaged and interested in the public, while others are to a large extent disconnected from the public sphere. The study finds three explanations related to the low degree of news consumption: (1) overwhelming feelings of compassion towards news of human suffering; (2) focus on close relations and a low interest for both the content and the form of news, and (3) the need to prioritize time, specifically with regards to career development. It is argued that these characteristics play an important role in understanding how the informants see their role as citizens.

2-2017, årgang 24

www.idunn.no/nmt

Norsk medietidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning.

Medievitenskap er utpreget tverrfaglig. Norsk medietidsskrift dyrker bredden fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning. Tidsskriftet publiserer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, samt debattstoff, intervjuer, anmeldelser av doktorgrader og bokanmeldelser.

Norsk medietidsskrift henvender seg til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen medieproduksjon.

Tidsskriftet har fire utgaver i året, og publiserer hovedsakelig på norsk, men også svensk, dansk og engelsk.

Ansvarlig Redaktør

Jens Barland, NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

BokmeldingsRedaktør

Ivar John Erdal, Høgskulen i Volda

Øvrig Redaksjon

Eiri Elvestad, Høgskolen i Sørøst-Norge

Yngvar Kjus, Universitetet i Oslo

Birgit Røe Mathisen, Nord universitet

Jon Raundalen, NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Helle Sjøvaag, Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær

Nina Kvalheim

Redaksjonsråd

Trine Syvertsen

Terje Rasmussen

Gunnar Sivertsen

Helge Øgrim

Gisle Hannemyr

Jill Walker Rettberg

Martin Engebretsen

Anne Gjelsvik

Sats: Laboremus Sandefjord AS

Omslagsdesign: Kord

ISSN online: 0805-9535

DOI: 10.18261/issn.0805-9535

Norsk medietidsskrift eies av Norsk medieforskerlag (NML) og utgis av Universitetsforlaget.

Tidskriftet støttes av Norges forskningsråd og Rådet for anvendt medieforskning.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon