Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Åpen tilgang
(side 7-20)
av Rolf Høyer
SammendragEngelsk sammendrag

Eierskapskonsentrasjon representerer ikke i dag en større trussel for mediemangfold og ytringsfrihet.

Mye tyder på at lov om erverv av eierskap i mediene er en lite effektiv offentlig styringsform ut fra reguleringens intensjoner. Loven har også en uavklart, samfunnsøkonomisk kostnadsside, ved siden av at den bidrar til å fremme utenlandske oppkjøp av norske medier.

Artikkelen presenterer en kritisk analyse av lovens effektivitet og dens utilsiktede konsekvenser basert på dagssituasjonen i det norske mediemarkedet.

Concentration of media ownership is traditionally regarded as a potential threat to freedom of speech and media pluralism. Acknowledging this threat, the Norwegian Parliament in 1997 passed a special legislation, imposing narrow limits on ownership in print and broadcasting media.

This article argues that ownership concentration is very weakly related to freedom of speech and particularly to media pluralism. Hence, the legislation seems to be an ineffective tool as compared to its initial, political intentions. What makes the situation more grave, is that the law implies hidden economic societal costs, and even seems to promote unintended foreign ownership in Norwegian media, specially broadcasting. The article presents empirical facts from Norwegian media business supporting those assertions.

Conclusively, the article suggests that focusing only upon ownership regulation may be generally harmful, because it draws public attention away from more effective ways of promoting media pluralism. Taking the inherent ineffectiveness and negative consequences of the legislation into account, it is reasonable to suggest that the legislation be considered abolished, thus relying only upon the potential of competition control legislation.

Åpen tilgang
(side 21-41)
av Trine Syvertsen
SammendragEngelsk sammendrag

Medievitenskapelig institusjonsforskning har utviklet seg voldsomt de siste tretti årene. Fortsatt har imidlertid dette området en tydeligere status som undervisningsområde, enn som forskningsfelt.

I denne artikkelen trekker jeg opp noe av bakgrunnen for dagens forskning på medieinstitusjoner, og diskuterer spesielt hva som kjennetegner de siste 20 årenes forskning på kringkastingsinstitusjoner i Norge. I hvilken grad gir denne forskningen et godt grunnlag for å møte en endret medievirkelighet, preget av konvergens og fragmentering?

The aim of the article is to present and discuss research on media institutions. The first part outlines general factors which can explain why researchers in the 1970s turned to institutional research as a way of understanding more about the “causes” and “sources” of media effects. The second part of the article discusses research on Norwegian broadcasting institutions over the last 20–30 years. Does this research provide an adequate basis for understanding the current transformation of the broadcasting system?

Åpen tilgang
(side 43-62)
av Espen Ytreberg
SammendragEngelsk sammendrag

I overgangen til en konkurransesituasjon forandret mye seg i NRK Fjernsynet: legitimeringsstrategiene, programpolitikken, produksjonspraksisene og programmene. Artikkelen forbinder disse nivåene i en analyse av de såkalte “populærjournalistiske showene”, nærmere bestemt programseriene Par-i-bol og Rondo fra første halvdel av 1990-tallet. Den illustrerer hvordan tendensen i denne tiden kunne gå fra saksfokusering mot personfokusering, fra journalister mot “stjerner”, og fra en “antydet individuell” til en “utstudert nær” framtreden i tekstene.

Norwegian public service television changed in many respects when it met with commercial competition in the late 80’s and early 90’s. Changes affected both its programme policies, its strategies of legitimation, its modes of production and its programmes profoundly. The article connects these levels in an analysis of the so-called “popular journalism shows”. It concentrates not on how competition engenders new forms of “infotainment”, but on how it re-shapes an already existing mode of popular journalism. It decribes the increasing drive toward a focus on persons and a suppression of institutional authority that leads away from the previous careful balancing of the informative and the entertaining.

Åpen tilgang
(side 63-79)
av Dag Grønnestad
SammendragEngelsk sammendrag

Den såkalte kommunaliseringen av kinoene i Norge får stadig skylden for at filmproduksjonen i Norge aldri utviklet seg til en levedyktig filmindustri, slik som i nabolandene. Synspunktet er fremmet av nær sagt alle som har skrevet om norsk filmhistorie. Denne artikkelen stiller seg tvilende til dette synet, og oppfordrer til ny økonomisk grunnforskning for bedre å forstå utviklingen av det norske kinosystemet og konsekvensene av det.

The municipal take-over of the majority of cinemas in Norway during the early decades of this century has for long been regarded as a prime source for the underdevelopment of the Norwegian film production industry. This view has been put forward by a majority of Norwegian film researchers. Through short reviews of some economical considerations, theories of vertical integration and instances of vertical integration in the international film industry, the author seeks to discourage the established view on the lacks of the municipal system, and encourage further studies on the economic factors of the causes of the low development of a Norwegian film industry.

Klassikeren
Åpen tilgang
(side 81-86)
av Terje Borgersen
Sammendrag

Komponisten John Cage sa at Marcel Duchamps ready mades skjerpet vår oppmerksomhet overfor alle gjenstander i våre omgivelser. En liknende skjerpende effekt har Barthes’ essay overfor fotografiet.

Kommentar
Åpen tilgang
(side 87-92)
av Bård Michaelsen
Sammendrag

Onsdag 1. september kl 22.53 sender jeg epost til jostein.gripsrud@media.uib.no. Professoren er online, til tross for at han tv-medialt kan velge mellom festforestilling i Nationaltheatret (NRK 1), Kari Bremnes på serbokroatisk (NRK 2), “Water Rats” (TV2), dramaserien “For Carolyns skyld” (TVNorge) og thrilleren “En hevner fra fortiden? ” (TV3). Dersom Gripsrud er kablet og parabolisert utover det allmennkringkastelige, kunne han antakelig ha valgt mellom mangt mer, men altså: Han er online.

Åpen tilgang
(side 93-112)
av Martin Engebretsen
SammendragEngelsk sammendrag

Er den lineære, fortellende nyheten en form gitt oss av naturen selv? Eller er den et resultat av visse teknologiske rammer? Spørsmålene er betimelige i en tid da ny teknologi legger nye premisser for nyhetsformidlingens former.

For some years now the WWW has represented a new channel for the mediation of news. However, the specific news formats have not changed much on their way from paper to screen. The aim of this article is to explore theoretically and practically some aspects of the potential for change that the new media technology offers to the text genres of news reports.

The article includes a discussion and demonstration of what the notion of “hypernews” may imply in practical life. Focus is set on the difference between narrative and network as structuring principles, realised in news stories and webs of information respectively. The article offers no clearcut conclusions, but sorts out different perspectives relevant for the discussion of future news services on the Net.

Ny litteratur
Åpen tilgang
(side 113-116)
av Sara Brinch
Sammendrag

Ingemann, Bruno (1998) Fatamorgana. Pressefotografiets virkelighed og læsernes, Københavns universitet, Museum Tusculanums forlag

Åpen tilgang
(side 116-118)
av Martin Eide
Sammendrag

Odd Raaum (1999): Pressen er løs! Fronter i journalistenes faglige frigjøring, Oslo: Pax

Åpen tilgang
(side 118-121)
av Bjørn Sørenssen
Sammendrag

Gunnar Sand og Knut Helland (1998) Bak TV-nyhetene. Produksjon og presentasjon i NRK og TV2. Bergen: Fagbokforlaget

Åpen tilgang
(side 121-123)
av Lars Arve Røssland
Sammendrag

Simensen, Jens O. (1999) Meningsbærer eller meningsløs? Om avisenes samfunnsrolle. Fredrikstad: Institutt for Journalistikk

Åpen tilgang
(side 123-125)
av Stig Kulset
Sammendrag

Erik Hedling (red.) (1998) Blågult flimmer – Svenska filmanalyser. Lund: Studentlitteratur

Åpen tilgang
(side 125-130)
av Ib Bondebjerg
Sammendrag

Leif Ove Larsen (1998) Moderniseringsmoro. Romantiske komedier i norsk film 1950–1965. Sjangeren, publikum, socialhistorien. Bergen: Institutt for medievitenskap.

Åpen tilgang
(side 130-132)
av Rune Ottosen
Sammendrag

Trine Østlyngen og Turid Øvrebø (1998) Journalistikk. Metode og fag. Oslo: ad Notam/Gyldendal.

Åpen tilgang
(side 132-135)
av Gunnar Iversen
Sammendrag

Mats Björkin (1998) Amerikanism, Bolsjevism och korta kjolar. Stockholm: Aura förlag

Astrid Söderbergh Widding (1999) Stumfilm i brytningstid, Stockholm: Aura förlag.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon