Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Åpen tilgang
(side 7-18)
av Kathrine Skretting
SammendragEngelsk sammendrag

Kvalitet i reklamefilm bedømmes på norske og internasjonale festivaler av bransjen selv, og priser deles ut til de beste filmene. I forskningens verden har reklamefilmene tradisjonelt ikke blitt tillagt verken kvalitet eller verdi, men kritiseres for overflatiskhet og løgn. Denne artikkelen drøfter kvalitet i reklame ved å fokusere både på bransjens egne kvalitetskriterier og på forskernes kritikk. Utgangspunktet for diskusjonen er 12 "sølvfisker", reklamefilmer utplukket av en bransjejury. Disse konkurrerte om å bli årets Gullfisk i TV2s kåring av beste reklamefilm i 1997.

The article looks at different notions of quality in advertising. Traditionally, researchers have been quite critical towards advertising, unwilling to attribute any value whatsoever to it. In the article the intellectual critique is represented by Wayne C. Booth, who presented his views on advertising in an article from 1982. Looking at the latest developments in advertising, the article discusses whether Booth's critique is still valid. As a starting point, a presentation of prizewinning commercials in a Norwegian festival is given. The chairwoman, an experienced advertiser of a leading Norwegian bureau, is interviewed on the quality of the prizewinners. According to her, the films score on originality. They are plain and unambiguous, and their message is relevant to the advertised product. Quality also has to do with aesthetical and production value, but these factors must support the commercials' message, not overwhelm it. The article then discusses to what extent the prize winning commercials actually fill these criteria, before discussing the evaluations of the prizewinning commercials against Booth's critique. The conclusion suggests that Booth's views on commercials in general are not quite suitable for grasping the specific traits of the new reflexive commercials of the late 90's.

Åpen tilgang
"Rammer", "posisjoner" og Romeriksporten
"Mediepakker" som praktisk-analytisk verktøy
(side 19-39)
av Øyvind Ihlen & Elin W. Andersen
SammendragEngelsk sammendrag

Hvilket potensiale har modellen mediepakker som verktøy for analyse av medietekster? Vi diskuterer dette spørsmålet med utgangspunkt i anvendt medieanalyse. Som case bruker vi dekningen av NSB Gardermobanen AS og lekkasjene i tunnelen Romeriksporten.

The article discusses the pros and cons of using "Media Packages” in anresearch setting. The media coverage of an issue is analyzed bythe ”frames” and ”policy positions” by which a journalista "package”. Through the package meaning is organized andregarding the issue is justified. The model provides guidelineswhich devices one should be looking for: metaphors, examples, catch, depictions, visual images; causal analysis, analysis ofand appeal to principles. Thus the model distinguishes itselfthe other approaches used in the frame paradigm, while also adding aemphasis on the policy aspect of the coverage. Despite someregarding for instance operationalization, the model is found topromising results that are easy to get across to "lay persons”. Theused in the discussion is the media coverage of the construction ofrailroad tunnel "Romeriksporten" which caused huge environmental, and grew to be a hot issue on the public agenda.

Åpen tilgang
Tekstteori i praksis
Om Filmtilsynets filmavgjørelser
(side 40-55)
av Jørgen Stensland
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen handler om Statens filmtilsyns tekstanalytiske arbeid ved filmavgjørelser. Dette arbeidet er ikke uproblematisk. Avgjørelsene bygger på vurderinger som ikke bare er gjort ut fra rent tekstbaserte observasjoner. Filmtilsynets tekstanalytiske1 arbeid er preget av en ganske bestemt kontekst, som i høy grad bestemmer analysenes retning. Grunnleggende er Filmtilsynets virksomhet basert på lovnedfelte begrensninger i ytringsfriheten. Filmtilsynet er avhengig av å gjøre skjønnsbaserte vurderinger både av dette lovgrunnlaget og av tekstenes potensiale for negativ påvirkning. Dette skal skje på en måte som samsvarer både med de allmenne verdier som dominerer i Norge og med Filmtilsynets etablerte praksis.

The Norwegian Board of Film Classification has administered the censorship of films in Norway ever since 1913. Both the institution of censorship and the decisions regarding individual films have been thoroughly discussed throughout this period. This paper explains The Norwegian Board of Film Classification's work and management when a film is being evaluated and sanctioned. It will seek to investigate the text-theoretical work that is the motive of the different resolutions concerning both age limits and prohibition of films. The paper will first look upon the framework for this activity before it shows how text theory is implemented in the evaluations, by looking upon actual decisions in the valuations of films in Norway.

Åpen tilgang
Finnes det noe under overflaten?
Et nedslag i norsk filmkritikk
(side 56-72)
av Anne Gjelsvik
SammendragEngelsk sammendrag

En berømt uttalelse fra den amerikanske filmkritikeren Vincent Canby i New York Timesom Haisommer lyder som følger:1 "If you think about Jaws for more than 45 seconds you will recognize it as nonsense…" (English 1976:37). Finner norske filmanmeldere noe under filmens overflate? Synes de å reflektere i mer enn 45 sekunder om meninger i filmene de ser? Med andre ord, hva kjennetegner norske filmanmelderes tekstanalytiske praksis, og hvilke faktorer styrer de vurderingene de foretar?

The article focuses on analysis as part of film criticism (or film review) as practised by Norwegian journalists. The author examines the reviews of two fiction films: Lars von Trier's The Idiots (1998) and David Fincher's Seven (1995), in eight daily newspapers, and she compares the practice with views expressed by the reviewers in interviews with the author.

The article discusses the functions of journalistic film criticism and to what extend the critics regard analysing the films as part of their task.

The study shows that the reviewers tend to reject the relevance of analysing films they regard as ”entertainment only". When the reviewers actually analyse the films in question, they define them as art, but focus mainly on expressing what they regard as the film's message, and little or no attention is paid to the form of the films. This little survey also shows that even on limited space some critics are able to get beyond the surface of referring the synopsis, and practice a film review with some depth and as something more than pure guidance for the public.

Klassikeren
Åpen tilgang
(side 73-77)
av Jon Peder Vestad
Sammendrag

Den som har lese Språk er makt, kjem iallfall til å hugse tittelen. Truleg kjem lesaren også til å komma i hug noko av innhaldet. Sia samfunnsvitaren og psykologen Rolv Mikkel Blakar gav ut boka i 1973, har ho komme i seks utgåver. Det seier noko om kva for posisjon denne Pax-boka har fått – og ho har fått stå utan konkurranse i Noreg.

Kronikk
Åpen tilgang
(side 78-83)
av Bård Michalsen Michalsen
Åpen tilgang
(side 84-106)
av Roel Puijk
Engelsk sammendrag

Based on data from the Winter Olympics in Lillehammer, the article discusses the use of the 'media event' concept in connection with sports competitions like the Olympics. It is argued that the Olympics are complex both as regards their organisation, mediation and reception in different countries, and that this complexity makes it difficult to use the concept univocally. In Norway one may consider the Olympics as one aggregated media event, while some competitions or the ceremonies may have functioned as media events in other countries. In the second part processes surrounding the live mediated events are taken into more careful consideration, and a distinction is made between long-, medium- and short-term dramaturgy. In the final section the differentiation of the mediation and interpretation of the Olympics in different countries is dealt with, showing a wide range of meanings generated by the same events.

Åpen tilgang
Nye medier og ny politikk?
– om eierskap og mangfold i det nye mediebildet
(side 107-126)
av Tanja Storsul
SammendragEngelsk sammendrag

Eierkonsentrasjon i mediene har fått stadig sterkere politisk oppmerksomhet, og mange uttrykker bekymring for at en tiltakende konsentrasjon truer mangfoldet og dermed medienes demokratiske funksjon. Det er særlig presse og kringkasting som har stått i fokus for denne debatten, men nå endres bildet ved at tele-, IT- og mediesektorene konvergerer og nye elektroniske medier utvikles. De nye mediene har et større potensiale for interaktivitet og en lavere terskel for publisering enn de tradisjonelle mediene, og kan dermed bidra til å øke mangfoldet. Samtidig er markedet for nye medier i stor bevegelse; nye eierkonstellasjoner oppstår, og det inngås allianser mellom tele- og medieselskaper.

This article is based on a comparative study of media concentration and media policy in Norway, Sweden and Denmark. Using the political debate on media concentration and the recent initiatives to regulate media ownership in broadcasting and the press as a starting point, the article discusses whether concentration on the Internet market can threaten diversity on the net. It is argued that although Internet is often applauded for its contribution to diversity because publication is open to everybody, a vertical integration between infrastructure and contents might weaken this democratising potential.

Ny litteratur
Åpen tilgang
(side 127-131)
av Søren Birkvad
Sammendrag

Tone Kolbjørnsen (1998) Dansing i Hollywood, Bergen: UIB.

Åpen tilgang
(side 132-134)
av Odd Raaum
Sammendrag

Bjarne Kvam og Lars Arve Røssland (1998) Tilfeldig gapestokk. Pressens identifisering i kriminalsaker. Bergen: John Grieg Forlag.

Åpen tilgang
(side 134-136)
av Johan-Magnus Elvemo
Sammendrag

Tore Helseth (red.) (1998) Mørkets musikkmusikk i norske kinofilmer, Oslo: Norsk filminstitutt

Åpen tilgang
(side 136-140)
av Roel Puijk
Sammendrag

Göran Bolin (1998) Filmbytare. Videovåld, kulturell produktion & unga män, Umeå: Boréa

Åpen tilgang
(side 140-143)
av Jørgen Kirksæther
Sammendrag

Lars Qvortrup (1998): Det hyperkomplekse samfund, 14 fortællinger om informationssamfundet, Gyldendal: Danmark.

Åpen tilgang
(side 143-145)
av John Corner
Sammendrag

Soilikki Vettenranta (1998) Making Sense of Chernobyl Nine Years After, NTNU, Trondheim

Åpen tilgang
(side 145-150)
av Anne Gjelsvik
Sammendrag

Ulla Carlsson og Cecilia von Feilitzen (red) (1998) Children and Media Violence, Göteborg: Nordicom.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon