Får Gripsrud øye på ballen?

  • – Gripsrud tar mannen før han får øye på ballen, mener Bull.

  • – Dessuten er det en farlig situasjon når to av Norges fremste medievitere står til de grader plantet med beina på jorda. (Aftenposten 11.7.1997)

Som medieforskere flest

″Sigurd Allern er medieforsker og sier det alle kan si, altså er han som medieforskere flest. ″ Sett & Hørt. Dagbladet 19.19.97

Medieforskeren publiserer

″Medieforskere publiserer sine målinger og funn uten at det engasjerer flere enn de andre medieforskerne″. Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad 11.10.97

…som en viss man leser Bibelen:

″I Aftenpostens bestrebelser etter å så tvil om NRKs integritet den siste tiden, leser avisen og medieforsker Trine Syvertsen statistikk som en viss mann leser Bibelen. Ved hjelp av to år gammel statistikk, fremført i Trine Syvertsens bok ″Den store TV-krigen″, mener Aftenposten og Trine Syvertsen å kunne påstå at NRKs programtilbud er blitt for lett og kommersielt… Trine Syvertsen føyer seg inn i rekken av gravalvorlige og selvhøytidelige medieforskere som kjøper denne misoppfatningen av hva allmenkringkasting er. At hun i tillegg fremmer det som kritikkverdig at NRK gjør programmene publikumsvennlige, er tankevekkende. ″ Informasjonssjef Hans Hjellemo, NRK Fjernsynet (Aftenposten 30.11.97)

JOURNALISUKK-PROFESSORATET

I Den var enstemmig

″Den sakkyndige komitéen har bestått av Anita Werner, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, samt to av hennes nordiske fagkolleger, professorene Håkan Hvitfelt og Niels Thomsen ved universitetet i København.

  • – Jeg kan ikke kommentere vår innstilling, men kan bekrefte at den var enstemmig. Werner understreker at komitéen har lagt stor vekt på hva som sto i stillingsbetenkningen.″ (Aftenposten 31.12.1997)

II Mangfold ikke reflektert

″Journalistikkforskning er i tillegg et tverrfaglig emne som er – og må være – preget av bredde både i teoretiske og metodologiske tilnærminger. Dette mangfoldet reflekteres verken i komiteens sammensetning (med hensyn til vitenskapssyn) eller i dens vurderinger″ Sigurd Allern og Martin Eide sitert i Journalisten 23.1.1998)

III Snevert og antikvert vitenskapssyn

″Det handler altså mer om ulike syn på hva vitenskap er enn om arbeidenes vitenskapelige kvalitet. Ut fra det jeg vet om enkelte søkeres virke stusser jeg over at ingen er funnet kompetente. Kommisjonens medlemmer ser ut til å ha et vitenskapsideal jeg mener er snevert og egentlig antikvert, sier Gripsrud…. Jeg mener kommisjonen gir uttrykk for en ganske anstrengt ″positivistisk″ vitenskapsforståelse, der det eneste saliggjørende er en naturvitenskapelig inspirert metode med vekt på kvantitfiserbare data og utledning av entydige årsakssammenhenger. Teoretiske og komplekse historiske framstillinger teller liksom ikke som ″vitenskap″, selv om de ifølge kommisjonen kan være både verdifulle og faglig innflytelsesrike. Dette rammer flere av søkerne. ″ (Journalisten 23.1.1998)

Hva slags spesialkompetanse på spørsmål om barnesinn har medievitere? ″

Filmtilsynet har også i flere debatter gjort det utvetydig klart at moral tar det ikke hensyn til, bare den faglige innsikt tilsynets medlemmer besitter. Det viser seg nå at den faglige innsikten kanskje ikke er så altfor overbevisende: Hva slags spesialkompetanse på spørsmål om barnesinn har medievitere? Står vi her overfor den mest naive form for vitenskapsovertro, at den som har enkelte teorier i sitt grep også har det fulle grep om virkeligheten? Dessuten: Vil ikke etikk automatisk farve skjønn og avgjørelser? ″ (Per Haddal i Aftenposten 27.1.1998)