Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra et pressehistorisk menasjeri

Førsteamanuensis ved Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen

Ulla Carlsson og Karl Erik Gustafsson (red.) (1996): Den moderna dagspressen 350 år, Göteborg: Nordicom-Sverige

Denne boken er et resultat av et symposium ved Handelshögskolan i Göteborg i 1995. En lang rekke deltakere med interesse for pressehistorisk forskning satte hverandre stevne i anledning et 350-års jubileum, med et håp om å sette fart i arbeidet med et påtenkt flerbindsverk om svensk pressehistorie

De som har vært med på dette arbeidet, er representert med artikler der de øser av sine interesser og kunnskaper – noen mer con ”amore” enn andre. Noen refererer også til forskning de har gjennomført, noen til prosjekter de er i gang med, andre reklamerer for bøker som er under arbeid.

Samlet sett må dette nødvendigvis bli sprikende og mangfoldig, både i form og innhold. Emnemessig og tematisk framstår det hele som et innholdsrikt menasjeri av pressehistoriske dyr, – av personer, hendelser og fenomener. Her er det mye å bite i for den interesserte leser, selv om det nok kreves en helt ekstraordinær nysgjerrighet for virkelig å kunne hengi seg til menasjeriets hele og fulle fascinasjonskraft. Da blir det også et problem at man ikke har tatt konsekvensen av et rarietetsgrep. Flere av de særegne aktører og fenomener blir ikke underliggjort nok av sine forfattere, de blir tvertimot trivialisert mer enn godt er. I andre tilfeller lykkes forfatterne godt med å skape den nødvendige spenning og undring overfor sitt emne.

Her finnes artikler om svenske nyheter i 1790-tallets Parispresse! (Ingemar Oscarsson), fulgt av en utmerket redegjørelse for den svenske kveldspressens utenlandske forbilder (Karl Erik Gustafsson), en artikkel om finlandssvensk dagspresse (Birger Thölix), en om svensk lokalpresse (Ronny Severinsson), en om nyhetsbyråer (Pär-Arne Jigenius), et bidrag om nordisk arbeiderpresses gullalder (Lars-Åke Engblom), en drøfting av eierstrategier i svensk lokalpresse (Staffan Sundin). Jan-Eric Malmquist skriver om bibliografen Bernhard Vilhelm Lundstedt og betydningen for pressehistorisk forskning av å følge opp hans bibliografiske arbeid. Torbjörn Vallinder reflekterer omkring ”Bernadotterna, kung Bergström och Hjalmar Branting. Svensk tryckfrihet under 1800-talet”. Lennart Weibull diskuterer det svenske presseetiske regelsystemets framvekst, og Britt Börjesson bidrar med en artikkel om nedleggingen av avisen Fäderneslandet som en ”pressetisk sanering”. Jan Hinderson skriver om Sydsvenska Dagbladets dekning av det sørøstlige Skåne. Pressehistorisk interessante entreprenører og avismakere løftes fram og diskuteres på interessevekkende vis i artikler av Per Rydén, Gunilla Lundström, Margareta Stål og Mats Ekdahl. Her finnes dessuten artikler om internasjonalisering av ulike publikasjoner (Helene Hafsstrand), samt et Göteborgsperspektiv på 350 års svensk pressehistorie (Gustafsson).

Redaktørene av artikkelsamlingen er lite synlige som redaktører. Boken kunne trenge en syntetiserende innledningsar-tikkel som løfter fram noen tendenser, gjør opp status og peker ut noen utfordringer for svensk pressehistorieforskning. Slik boken framstår med all sin emnemessige og tematiske mangfoldighet, viser den samtidig med all mulig tydelighet hvor teorifattig og common-sensisk mye av denne forskningen er. Den framstår som rotfestet i en tilforlatelig faktareferende tradisjon, og som løsrevet fra historie- og samfunnsteoretiske debatter og -forskning.

Måtte det emnemessige mangfold som her er demonstrert også stimulere til en nødvendig teoretisk og vitenskapelig undring.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon