MØKK LEI INFORMASJONSSJEF

– Jeg er møkk lei medieforskere som påstår det ene og det andre. Informasjonssjef Arve Løberg i TV2 til VG 11.9.95

ARROGANTE JOURNALISTER OG UTILGJENGELIGE MEDIEFORSKERE

Omtale av Jo Bech-Karlsens pamflett Ubehaget i Journalistikken:

– [Journalistprofesjonen] skal ha seg fråbedt at det same kritiske søkjelyset dei meiner å rette mot samfunnet, skal rettast mot dei sjølve. I det lyset er det også grunn til å frykte at boka blir møtt med den same arroganse fra lauget som ofte blir medieforskarar til del. Jo Bech-Karlsen går jo faktisk så langt som å insistere på at journalisten må sjåast som ein intellektuell. Trøyste og bere.

Roald Helgheim i Klassekampen 19.9.96

– Det er en bok som burde interessere mange journalister, men den er ikke særlig lett tilgjengelig. Den er tydeligvis skrevet med medieforskermiljøet som målgruppe, og det er synd…. Den er skrevet som alle andre medieviterbøker med mye utilgjengelig terminologi og henvisninger til dusinvis av andre medievitere, og ikke minst til tidligere skrifter av forfatteren selv, og slik er den blitt en pamflett for Bech-Karlsens medieviterkolleger.

Markus Markusson i Dagbladet 20.9.96

LA MEDIEFORSKERNE OPPRETTE MEDIEOMBUDET!

– Nå har pressens folk gjort en dyd av at et eventuelt medieombud hverken skal være lovfestet eller politikeroppnevnt. … Poenget er uavhengighet i forhold til politikerne – et resonnement som delvis markedsføres med et bilde av en usedvanlig kontroll-lysten politikertype som til enhver tid ønsker å kneble en kritisk presse og forhindre dens ulike graveprosjekter. Personlig tror jeg et slikt fiendebilde er konstruert og overdrevent… Når pressens folk og organer likevel gir uttrykk for en slik frykt, så kunne det kan hende være verdt å drøfte følgende tanke: La Universitetet i Oslo ved Institutt for medier og kommunikasjon oppnevne medieombudet. Dermed skulle så vel uavhengighet, faglighet, troverdighet som offentlighet være ivaretatt.

Rolf Berg, mangeårig medlem av Kringkastingsrådet i Aftenposten 1.10.96

MEDIEFORSKERE OG ANDRE FORSTÅSEGPÅERE

– Det er ennå ikke gått fire år siden TV2 startet sine sendinger. Utviklingen har vært formidabel og bør få en del medieforskere og andre forståsegpåere til å tenke seg om.

Stavanger Aftenblad på lederplass 5.8.96.

Aftenbladet antyder her at medieforskerne ikke var helt på høyden når det gjaldt å forutse TV2s suksess. I den forbindelse har vi funnet fram et par gamle uttalelser fra medieforskerhold:

– De økonomiske ressursene i Norge er ganske enkelt ikke store nok til å få en riksdekkende, reklamefinansiert kanal ved siden av NRK.

Professor Helge Østbye i en kronikk i Bergens Tidende 5.7.89

– TV2 har fått så snevre rammer og strenge vilkår at det er tvilsomt om kanalen overlever.

Professor Rolf Høyer til Dagbladet 29.3.93 (Kort tid etter fikk imidlertid TV2 mer liberale vilkår – så Høyer har sine ord i behold.)

UNGDOMMEN STUDERER GUD VET HVA

– Ungdommen søker seg vekk fra realfag og vekk fra for eksempel økonomi ved de samfunnsvitenskapelige fakultetene. I stedet studerer de fag som sosiologi, antropologi, folkloristikk og gud vet hva. Og når de blir spurt hva de vil jobbe med svarer stadig flere at de satser på en karriere innen medier. Men da må vi få både NRK-tre, -fire og -fem, for VG kan vel neppe ta imot alle disse, sier Ådne Cappelen oppgitt.

Forskningssjef Ådne Cappelen i Statistisk Sentralbyrå til VG 29.7.96