AKSEL AKADEMIKER MØTER SJUR JOURNALIST

Wenche Nag har bakgrunn som journalist og arbeider nå med en hovedoppgave om forholdet mellom journalistikk og medieforskning. Til Studvest sier hun:

'Problemet, slik jeg ser det, er at to profesjoner slåss om samme kunnskapsfelt, mediene. Det er to ulike veier som fører til kunnskap om massemedia og to ulike aktører: 'Aksel akademiker' med teoretisk ballast fra den akademiske høyborg og 'Sjur journalist' fra nyhetsfabrikken. Konflikt er uunngåelig når begge skal vite best om samme kunnskapsfelt.'

ANSVARSLØSE MEDIEFORSKERE POPPER OPP…

Debatten om medievold fortsetter. Åse Kleveland kommenterer en kronikk av Ola Erstad i Bergens Tidende:

'Det er underlig at hver gang noen har uttalt sin bekymring for virkningene av medievold, har det øyeblikkelig poppet opp en forsker og sagt at ingenting av dette kan bevises. Hvordan i huleste tør de fornekte en sammenheng når de vet hvor begjærlig slikt blir grepet av folk som vil distribuere sterkere eller svakere former for søppel? At film er et sterkt påvirkningsmedium, er åpenbart. Det gjelder også voldsinnslag i filmer. Om definitive bevis mangler, er sannsynligheten i hvert fall så stor at man ta den på alvor. Forskere som sier noe annet beveger seg langt inn i det ansvarsløse.'

THE GUARDIAN MED ULIKE SYN PÅ MEDIEFAGETS ØKENDE POPULARITET I STORBRITANNIA

Søkningen til 'media studies' har eksplodert i Storbritannia, og overgår nå søkningen til naturvitenskapelige studier som matematikk, fysikk og kjemi. Ikke alle er fornøyd med det:

'I wonder if watching the telly stretches the mind', kommenterer Peter Saunders, matematikkprofessor ved King's College, London.

Grunnleggeren av medieforskningsinstituttet i Birmingham, Richard Hoggart, er på sin side skuffet over dagens medieforskere, som han oppfatter som 'moral cretins who are frightened of making judgements':

'Too many people in media studies are simply fascinated by the media, especially TV. All the questions of what it's all in aid of seem to evade them. There is a terriblo silence.'

GODT BETALT SVADA II

Intervju med professor Jostein Gripsrud i Samviten , fakultetsavis for SV- fakultetet, Universitetet i Bergen:

Intervjuer: Harald Stanghelle sier at 75 % av det han har lest av medieforskning er godt betalt svada. Ligger det en kjerne av sannhet i dette?

Gripsrud: Sa du godt betalt?!? Det er ihvertfall ikke sant. Journalister tjener jo mer enn professorer.