Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fortellinger om et rockeband

populærkulturforskar og lærar i vidaregåande skole i Lund, Sverige

Odd Are Berkaak og Even Ruud (1995) Sunwheels. Fortellinger om et rockeband, Oslo, Universitetsforlaget.

En dag har den unge Martin skaffat sig en ny 100-watts Marshall-förstärkare. Han riggar upp den på balkongen till familjens lägenhet på Kalbakken, i Groruddalen utanför Oslo, och vrider på volymen för fullt. Själv står han inomhus med gitarren, ’for det var litt høyt utpå der’. Efter en halvtimme ’sto alle sammen bortover hele… i blokkene, på balkonger og i vinduene over her, bort på skolen der. Alle var ute og titta. Og lurte på hva dette var for noe.’

I antropologen Odd Are Berkaaks och musikforskaren Even Ruuds senaste bok, Sunwheels. Fortellinger om et rockeband, har denna och en rad andra anekdoter inordnats under det övergripande syftet att rikta uppmärksamheten mot platsens betydelse i samtidskulturen. Naturligtvis har rock alltid handlat om att föra ett kontrollerat oväsen, som framkallar vällustkänslor, samtidigt som det visar för andra att man finns. Men som det heter i bokens förord, ’selv om musikken er global, er selvsagt musikeren lokal’. Martin representerar den första generationen av unga rockmusiker från 70- talets nybyggda betongförorter som ’skapte røre, organiserte jevnaldrende i grupper, skapte minner og dermed ny lokalhistorie, kort sagt var med på å legge grunnlaget for det vi kaller kultur og tilhørighet’ (s. 209), och Sunwheels… är ett slags hyllning till dessa kulturella pionjärer.

Samarbetet mellan Berkaak och Ruud har tidigare resulterat bl a i samlingen Den påbegynte virkelighet. Studier i samtidskultur (1992). Även om det inte framgår av titeln, handlar de flesta av bokens artiklar om olika aspekter av rockmusik. Rockens värld var också ämnet för Berkaaks doktorsavhandling Erfaringer fra risikosonen. Opplevelse og stilutvikling i rock, som Universitetsforlaget gav ut i en ny, reviderad upplaga 1993. Redan i Den påbegynte virkelighet satte den pågående undersökningen av Sunwheels vissa spår genom att förse Berkaak & Ruud med ett empiriskt underlag för de kulturteoretiska resonemangen, som kompletterade deras egna, tidigare erfarenheter av att spela och lyssna till rock och jazz. Med den nya boken får läsaren en populär, lättillgänglig överblick över hela projektet. Det säger en hel del om Berkaak & Ruuds ambitioner att nå ut över en akademisk publik att de också har medverkat till att göra en film om bandet, som delvis utspelar sig på Sunset Strip i L.A. – helig mark för en rockfan. Men den har jag tyvärr inte sett.

Boken om Sunwheels tillhör en numera väletablerad genre som man skulle kunna kalla etnografier över lokala band och musikmiljöer. Det internationellt mest kända bidraget till genren är förmodligen Sara Cohens Rock Culture in Liverpool. Popular Music in the Making (1991). Jämfört med den svenska studie jag själv har medverkat i, Fornäs & al, Under rocken. Musikens roll i tre unga band (1988), äger Berkaak & Ruuds fördelen av att ha kunnat följa musikerna under ett betydligt längre tidsskede. Bokens första del rekonstruerar demobandet Sunwheels’ historia (1978-1985). Då forskarna kommer in i bilden, har Sunwheels redan skattat åt förgängelsen. Det är efterträdarna de hakar på – Cover Boys, som lyckas göra sig nationellt kända, och Off Page, som är nära att få ett USA-kontrakt. Några av nyckelmännen i det ursprungliga bandet följs ända fram till i dag. Därför har Sunwheels … mer att säga om rocken som institution, om musikeryrket och om de överlevnadsstrategier som mobiliseras då tonårens måttlösa drömmar kantrar mot den krassa verkligheten. Det visar sig finnas frön till såväl hantverkare som konstnärssjälar i det ursprungliga bandet. Om Martin (för)blir en kompromisslös, romantisk expressionist, utgör basisten Bjørn Boge hans motpol i gruppen, lika öppen för intryck utifrån som för disciplinerat arbete.

Det är värt att notera pluralformen ’fortellinger’ i bokens undertitel. Dels ger den uttryck åt en hållning som går igen från Berkaak & Ruuds tidigare verk. Denna hållning ställer de lokala och ickebindande ’små berättelserna’ mot de globala och totaliserande och tar parti för de förra, informantemas egen begreppsvärld och en på denna ’grounded theory’. Dels kan man urskilja flera nivåer även i den större berättelse som Berkaak & Ruud har sammanställt. Den manifesta texten säger att rocken tillhandahåller ett traditionsöverskridande språk, som utvårderas i lokala tolkningsgemenskaper bestående av övervägande unga män världen över. Detta språk tillägnar man sig inte utan hjälp av mentorer från en äldre generation: ett nedårvt musikintresse, föräldrastöd och tillgäng till instruktörer med ett personligt förhållånde till rocken visar sig vara lika väsentligt för Sunwheels som för de svenska amatörbanden i Under rocken. I en mening handlar rockkulturen, som myten vill ha det, om ett generationsuppror – om erfarenheter, muntlig tradering av kunskaper och ett bruk av uttrycksmedel som står i motsättning till traditionens döda hand. Men som Berkaak & Ruud är ute efter att demonstrera används rocken i lika hög grad för att skapa sig rötter. Utgångspunkten är de musikaliska handlingar, varigenom man till en början etablerar sig lokalt – Martins balkongkonsert, spelningar på fritidsgårdar, fanziner, sångtexter med lokal anknytning etc. Dessa handlingar matas i sin tur in i ett kollektivt minne och befästs i form av anekdoter, vilka bidrar till att sätta platsen på kartan. Efterhand som aktörerna närmar sig något som liknar en position på rockfältet och känsligheten för stilistiska uttryck skärps, uppstår motsättningar mellan konstnärsideal och kommersiell framgång, individuell inspiration och kollektivt arbete, hantverk och musikteknologi, som leder till att den ursprungliga gruppen splittras. I det här fallet fortsätter emellertid medlemmarna i Sunwheels, mer eller mindre privat, att halla fast både vid platsen och sin ungdoms musikaliska ideal, hardrocksband som Thin Lizzy, Aerosmith och van Halen. Off Page på Sunset Strip är Kalbakkens ambassadörer.

Enligt Berkaak & Ruud utgör det modernas malström inte något hinder för människors identitetsskapande aktiviteter; om den sliter folk från periferierna till centrum och undergräver det bindande i alla traditioner, tillater den samtidigt att lokala kulturer återskapas i centra. Om detta är inte mycket att såga. Men det finns också ett latent, lika trösterikt men mera tvivelaktigt budskap i sagan om Sunwheels, som i princip vänder sig till alla som har vuxit upp i det senmoderna samhället, inklusive den generation som berättarna/forskarna själva tillhör: att man som individ kan bevara sin identitet genom åren. Boken igenom är det uppenbart att Sunwheels’ historia inte bara låter de båda forskarna återuppleva några av de mest formativa åren i deras egen utveckling utan också bekräftar att den klassresa som ligger bakom dem inte har vanställt deras förståelse av den mylla rockkulturen spirar ur. Det hade knappast varit möjligt med vilket rockband som helst. Om en initierad etnografisk analys å ena sidan förutsätter sådana identifikationer, kräver den å andra sidan också en distans till dessa, som inte är Berkaaks & Ruuds starka sida. De erkänner att de i Sunwheels har funnit vad de letade efter, de erkänner att detta kan vara ett problem, men i sista hand väljer de att vifta bort det som något som gäller ’all etnografi på hjemmebane’ (s. 7), vilket är att ta alltför lättvindigt på saker och ting. Anta att forskarna i stället valt att följa ett band i den genre som Sunwheels på ett tidigt stadium definierar sig gentemot, nämligen disco. Vilka berättelser hade det givit upphov till?

Enligt Berkaak & Ruud utgör det modernas malström inte något hinder för människors identitetsskapande aktiviteter; om den sliter folk från periferierna till centrum och undergräver det bindande i alla traditioner, tillater den samtidigt att lokala kulturer återskapas i centra. Om detta är inte mycket att såga. Men det finns också ett latent, lika trösterikt men mera tvivelaktigt budskap i sagan om Sunwheels, som i princip vänder sig till alla som har vuxit upp i det senmoderna samhället, inklusive den generation som berättarna/forskarna själva tillhör: att man som individ kan bevara sin identitet genom åren. Boken igenom är det uppenbart att Sunwheels’ historia inte bara låter de båda forskarna återuppleva några av de mest formativa åren i deras egen utveckling utan också bekräftar att den klassresa som ligger bakom dem inte har vanställt deras förståelse av den mylla rockkulturen spirar ur. Det hade knappast varit möjligt med vilket rockband som helst. Om en initierad etnografisk analys å ena sidan förutsätter sådana identifikationer, kräver den å andra sidan också en distans till dessa, som inte är Berkaaks & Ruuds starka sida. De erkänner att de i Sunwheels har funnit vad de letade efter, de erkänner att detta kan vara ett problem, men i sista hand väljer de att vifta bort det som något som gäller ’all etnografi på hjemmebane’ (s. 7), vilket är att ta alltför lättvindigt på saker och ting. Anta att forskarna i stället valt att följa ett band i den genre som Sunwheels på ett tidigt stadium definierar sig gentemot, nämligen disco. Vilka berättelser hade det givit upphov till?

En sak är säker: de hade kommit att handla mer om kön. Av en slump råkade jag ha läst kritikerparet Simon Reynolds och Joy Press nyutkomna The Sex Revolts. Gender, Rebellion and Rock’n’Roll just innan jag fick Sunwheels … i händerna. Det är en bok som genom att analysera en repertoir av ’rebelliska’ artistiska personor på ett inträngande sätt demonstrerar vad vi egentligen redan borde veta, nämligen att köns-(eller genus)kategorier är fundamentala för vårt sätt att uppleva rockens subjekt.

Särskilt den första delen, som handlar om images som avgränsar maskulinitet i motsättning till femininitet, är relevant i det här sammanhanget. Under 70-talet artade sig förbindelsen mellan förorternas unga män från arbetarklassen och smaken för hårdrock till något av en truism, som kunde fångas i uttryck som ‘betongrock’. Men redan i 80-talets början öppnade sig heavy metal för ett betydligt bredare spektrum av könspositioner än sådana som premierar mandom och styrka. Jag tycker därför inte att Ruud & Berkaak kan skriva bort könsperspektivet ur sin bok genom att på några rader (s. 27 f) hänvisa till Robert Walsers Running with the Devil (1993), som beskriver just denna utveckling. Även om den väsentligen har ägt rum efter att Sunwheels etablerade sig, borde det ha varit möjligt att göra två saker. Den första är att diskutera vilka maskulina images som bandets medlemmar attraherades av och lade sig till med. Sunwheels … ägnar betydligt mer utrymme åt sound, groove och texter än åt image – ’tough’ räcker inte långt som karaktäristik. Det är lite förvånande, eftersom en del av de personor som Reynolds & Press analyserar faktiskt passerar revy redan i Berkaaks doktorsavhandling, även här utan att det klargörs att rockens kärna består i en specifik, maskulin form av vildsinthet. Den andra skulle vara att resa den större frågan vilken betydelse rockspelandet har haft för Sunwheel-medlemmamas utveckling till män. Här tangerar min kritik ett annat problem. Berkaak & Ruud anlägger både materiella, sociala och kulturella aspekter på sitt ämne, men deras teoretiska apparat saknar en inre-psykisk dimension. Hur subjektivitet uppstår blir därför något av en oavklarad rest i boken, ett klippblock inför vilket den gör halt; man får inte mycket hjälp att förstå varför Martin och Bjørn hamnar i sina respektive roller.

Nu kan man kanske tycka att en del av den här kritiken är orättvis – att den handlar om en annan bok än den som faktiskt skrivits. Något av Sunwheels … styrka ligger just i renodlingen av perspektivet lokalt-globalt, och det är ingen tvekan om att det gör den lättare att ta till sig. Jag undrar mest om inte Berkaak & Ruuds berättelser hade blivit intressantare om de själva stått mer främmande för dem från början.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon