Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Åpen tilgang
Det journalistiske selvbedrag
Hva skjer med kommunikasjonen i mediene når folkeopplysningstanken erstattes med et service-ideal?
(side 5-27)
av Jo Bech-Karlsen
SammendragEngelsk sammendrag

‘Folkeoplysning er en bestræbelse, som på en gang retter sig mod det enkelte menneske og mod samfundet. I begrebet folkeoplysning ligger denne dobbelhed: at oplyse den enkelte for at oplyse folket. Hvis navlesnoren mel lem disse to sider af folkeoplysningen kappes over, så oplysningen ensidigt retter sig mod det enkelte individs egoistiske interesser (underholdning, indtjening etc.) kan man ikke mere tale om folkeoplysning.’

Anne Lise Japsen og Morten Hein, 1994

The article discusses the changes of communication in the press that takes place as the ideal of service journalism replaces the idea of enlightenment. In the light of some theories of recent changes in Norwegian journalism, (instrumentalisation, service journallism), the features and consequences of a public sphere increasingly characterised by service and consumption journalism is analysed.

Åpen tilgang
Forfattere i pressen
Noen data om forbindelsen mellom forfattere og pressen i det nittende århundret
(side 29-42)
av Svennik Høyer & Øyvind Ihlen
SammendragEngelsk sammendrag

Norsk presse var boltreplass for en lang rekke forfattere i det nittende århundret. Forfatterne som var aktive rundt midten av forrige århundret var også blant de ivrigste pressefolkene. Gradvis avtar engasjementet mot vårt århundre. Vi trekker fram tre forklaringer: En mentalitetsendring hos forfatterne, en endring i markedet for både litteratur og journalistikk, samt teknologiske og økonomiske faktorer som påskyndet en profesjonalisering av journalistikken.

Norwegian authors of the 19th century were deeply engaged in journalism. However, the number engaged in journalism is reduced by 20 points for authors writing in the 1890´s and later. The article proposes three explanations: Changes in mentality and literary orientations, changes in markets both for literature and journalism, and technological as well as economic factors that contributed to the professionalization of journalism.

Åpen tilgang
Populærjournalistikk på norsk
Historiske noter om avisschizofreni
(side 43-56)
av Martin Eide
SammendragEngelsk sammendrag

Norges to riksdekkende løssalgsaviser i tabloid er begge preget av en 'schizofreni' som åpenbart er til å leve med – og til å leve av. Daglig kan vi skumme en herlig blanding av skit og kanel, av underholdning og nyheter, av det himmelropende likegyldige og det uomtvistelig viktige, av det spekulativt sensasjonelle og det saklig informerende. I Dagbladet er forestillingen om den splittede personlighet blitt et hovedinnslag i avisens feirede selvforståelse. Også VG er en 'schizofren' avis, om enn av en annen art enn Dagbladet. Disse to avisene er det nærmeste vi kommer en populærjournalistikk i norsk dagspresse.

Two main exponents for popular journalism among Norwegian daily newspapers – Dagbladet and Verdens Gang (VG) – are in focus for this article. With reference to the history of the two papers, distinct popularisation processes and strategies are discussed. Both papers are characterised as ´schizofrenic´ and their journalistic profiles are conceived of as a trade-off between different, and partly competing press ideologies.

Åpen tilgang
(side 57-68)
av Geir Olav Håland
SammendragEngelsk sammendrag

Hva skjer når en skipsfartsavis har problemer, når næringen den har som formål å dekke strever i motvind mens andre deler av næringslivet blomstrer? Artikkelen ser nærmere på hvordan'Sjøfarten' ble født på ny. Den belyser utviklingen i det redaksjonelle produktet Dagens Næringsliv fra slutten av 70-tallet og frem til i dag.

The Norwegian financial newspaper Dagens Næringsliv had a remarkable success during the 80 ´s, increasing its sales from 13.000 in 1980 to more than 53.000 in 1994. The article focuses on three major changes in the editorial product during this period. First the change from a shipping and industrial newspaper to a newspaper with a broader coverage of all economic issues. Second the change in presentation with a stronger personalization, more visual material and a fancy design. And third, the development of an independent and critical journalism.

Åpen tilgang
(side 69-90)
av Ragnar Waldahl
SammendragEngelsk sammendrag

Veksten i politiske meningsmålinger er et viktig trekk ved utviklingen av den politiske offentlighet de siste 30-40 årene. Med USA som foregangsland har meningsmålinger om aktuelle samfunnsspørsmål blitt et stadig mer markant innslag i den vestlige verdens politiske hverdag. Denne utviklingen reiser viktige spørsmål om meningsmålingenes betydning i vårt demokratiske styresett.

The media´s use of opinion polls in their coverage of election campaigns is an important part of modern political life. The first part of this article discusses how Norwegian newspapers present election polls, and interpret their results to their readers. The second part analyses how opinion polls are used in editorial and news articles. The concluding part discusses the role of election polls in public opinion processes.

Åpen tilgang
Golfkrigens troldspejl
Hovedtendenser i den internationale TV-nyhedsformidling med udgangspunkt i TV-dækningen af Golfkrigen.
(side 91-106)
av Stig Hjarvard
SammendragEngelsk sammendrag

Golfkrigsdækningen var et troldspejl. Den var et billede på nyhedsformidlingens teknologiske, æstetiske og samfundsmæssige udvikling, nu og fremover. Golfkrigen indebar et globalt gennembrud for en ny type journalistik i TV.

During the 1980s and early 1990s the aesthetics and institutional structures of international TV news were subject to significant changes. The article examines some key characteristics of the TV coverage of the Gulf War and discusses to what extent these can be considered symtomatic for general changes in international TV journalism. The article pays special attention to the influence of deregulation, new satellite technology and general social internationalization on the structure of TV news.

Intervjuet
Åpen tilgang
Jakten på kvinnejournalistikken
Ellen Arnstad, sjefredaktør i Henne og Rønnaug Greaker, sjefredaktør i Hjemmet intervjuet av Kathrine Skretting og Trine Syvertsen
(side 107-111)
av Kathrine Skretting & Trine Syvertsen
Sammendrag

Ellen Arnstad, sjefredaktør i Henne, liker ikke begrepet kvinnejournalistikk – 'det høres ut som journalistikk begått av menn er det normale og journalistikk for kvinner er noe avvikende'. Hjemmets sjefredaktør, Rønnaug Greaker, liker heller ikke ordet. Hun blir etter eget utsagn 'matt' og 'nervøs' av spørsmålet om det finnes en særegen kvinnelig journalistikk, og opplever en slik innfallsvinkel som irrelevant. Arnstad og Greaker arbeider i et tøft mediemarked der kampen om det kvinnelige publikum intensiveres for hver dag. Og mens bladene jakter på kvinnene jakter vi på kvinnejournalistikken: Hvor er den? Hva består den i? Og hvorfor har ordet kvinnejournalistikk så dårlig klang blant de profesjonelle damene i bransjen?

Åpen tilgang
(side 113-142)
av Anders Johansen
SammendragEngelsk sammendrag

Mathieu kjøper en avis på gaten. Fascistene har bombet Valencia: Minst femti er døde, tre hundre såret. ´Svin! ´, mumler han – men det er ikke riktig liv i dette sinnet, det er ikke egentlig hans, det befinner seg ´et sted foran ham´: Det er ´de andres sinne´. Når han i tanken forsøker å gjenkalle byen som han husker den fra en reise, unnfanges et ´fryktsomt vredesgry´ – men det slokner nesten med det samme. Han befinner seg ´i Paris, ikke i Valencia, i Paris, hjemsøkt av et vredesgjenferd. ´ Overfor trafikken og fortauslivet som omgir ham forekommer nyhetene luftige og abstrakte – ´og likevel er det virkelig der nede. ´

The essay deals with the experience of time as a premise for the construction of cultural identities. Tracing the emergence of the idea of widely separate places and persons existing in the same moment of time, it sketches a history of the gradual inclusion of unknown others into the reality of the ´now´. Departing from Benedict Anderson´s notion of the daily newspapers´ contribution to the realness and actuality of the national community, the paper seeks to evaluate the historical role of the electronic media. By providing the world wide ´now´ with a degree of experienced reality, modern media may be playing a decisive role in widening the circle of potential concosiates.

Åpen tilgang
(side 143-156)
av Lars Østnor
SammendragEngelsk sammendrag

Har dagens norske massemedia noen definert, etisk målsetting? Hvilke persongrupper og livsområder plasseres i periferien innen dagens mediabilde? Hvordan bygge opp en normativ modell som kan være bærekraftig for vurderingen av aktuelle medieetiske problemer? Det er slike spørsmålsstillinger dette bidraget vil drøfte.

The article attempts to point out a normative basis for a critical and constructive reflection on mass media ethics. This basis consists of two main elements: One is a theory of the role of the modern mass media system, also defining the superior aims and ethical values of a specific mass media institution. The other is a set of single norms, combining virtues (as honesty, charity and loyalty) with duties (as integrity, equality, truth and obedience) and with values (as community, justice, knowledge etc.). The article seeks to widen the perspective, compared to some other theories of media ethics.

Sagt om norsk medieforskning
Åpen tilgang
(side 160)
Sammendrag

I forige nummer presenterte vi sitater fra journalister som anklaget medieforskningen for å være fjern og teoretiserende. I dette nummeret har vi konsentrert oss om etterlysninger etter mer medieforskning. Alle kritikere har et stående tilbud om å utdype sine synspunkter i våre spalter.

Red.

Ny litteratur
Åpen tilgang
(side 161-163)
av John Ellis
Sammendrag

Francesco Bono & Ib Bondebjerg

(eds.) (1994) Nordic Television:

History, Politics and Aesthetics,

København: Sekvens, Special Issue.

Åpen tilgang
(side 163-165)
av Trine Vollan
Sammendrag

Arne Hjeltnes (1994) Arne Hjeltnes ser på 549 TV-heltar frå Lille Rosin til Harry Klein, Oslo: Det Norske Samlaget

Åpen tilgang
(side 165-170)
av Wenche Vagle
Sammendrag

Ture Schwebs (red) (1994) Skjermtekster. Skriftkulturen og den elektroniske informasjonsteknologien, Oslo: Universitetsforlaget

Åpen tilgang
(side 170-172)
av Audgunn Oltedal
Sammendrag

Svein Brurås (1994) Etikk i journalistikk, Fredrikstad: Institutt for journalistikk.

Åpen tilgang
(side 172-175)
av Eva Bakøy
Sammendrag

Ib Bondebjerg (1993) Elektroniske fiktioner. Tv som fortællende medie, København: Borgen/Medier.

Åpen tilgang
(side 176-178)
av Martin Eide
Sammendrag

Torill Kvalheim Nygård (1994) Bak overskriftene. Om ytringsfriheten og de legaliserte overgrep, Oslo: Forlaget Forum/Aschehoug

Åpen tilgang
(side 178-181)
av Line Hødnebø
Sammendrag

Henrik Søndergaard (1994) DR i tvkonkurrencens tidsalder, Fredriksberg: Samfundslitteratur (forkortet og revidert utgave av Ph.D-avhandling, København Universitet 1993)

Åpen tilgang
(side 181-183)
av David Wingate
Sammendrag

Søren Birkvad og Jan Anders Diesen (reds. ) (1994) Autentiske inntrykk. Møte med ni skandinaviske dokumentarfilmskaparar, Oslo: Det Norske Samlaget.

Åpen tilgang
(side 183-185)
av Thomas Skålnes
Sammendrag

Terje Steen Edvardsen (red) (1994) Media og samfunnsstyring, Bergen: Fagbokforlaget.

Åpen tilgang
(side 185-189)
av Kate Augestad
Sammendrag

Eivind Tjønneland (1994) Fra uhu til aha. Essays, Oslo: C. Huitfeldts Forlag A/S

Åpen tilgang
(side 189-191)
av Rune Ottosen
Sammendrag

Tom Fenton (1994) Quiet revolution. Cable television comes to Central Europe, New York: The Freedom Forum Media Studies Center At Columbia University of New York

Klassikeren
Åpen tilgang
(side 193-197)
av Ingunn Hagen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon