Det er ikke uvanlig at litteraturvitere får spørsmål om hva i all verden litteraturvitenskap er for noe, og hva et slikt fag skal være godt for. Det hender at de også stiller seg de samme spørsmålene selv. Men hva med litteraturen, deres studie- og forskningsobjekt? Hvorfor finnes den? Og hva er dens eksistensberettigelse? Dette er likeens spørsmål som kan besvares på mange ulike måter. Det fremkommer med all tydelighet i dette nummeret av NLvT, hvor en eldre og en yngre litteraturviter deler spennende refleksjoner med oss. I tillegg har vi gleden av å trykke et essay om et knippe bøker som diskuterer hvorfor og hvordan litteraturen er viktig.

 

Red.