Hva er mer naturlig enn at NLvT er med og hyller Atle Kittang i forbindelse med hans 70-årsdag, 20. mars 2011? For å sette det på spissen ville det kanskje ikke vært noe norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift uten ham. For det var med ham ordet «litteraturvitenskap» ble innarbeidet som akademisk term i vårt land, i og med at han i 1974 ble utnevnt til Norges første professor i faget «allmenn litteraturvitenskap». Før det var det mange som hadde tatt grunnfagseksamen i «allmenn litteraturkunnskap», og også en del som hadde tatt magistergraden i «litteraturhistorie». Men det var etter at det første norske professoratet i allmenn litteraturvitenskap var besatt ved Universitetet i Bergen, at studenter kunne ta grunnfag, mellomfag og hovedfag med denne fagbetegnelsen.

Atle Kittang har nesten vært en institusjon i seg selv, med viktige arbeider innenfor de fleste av litteraturvitenskapens områder, og med vekt på teori og analyse. Hans navn er også knyttet til flere av grunnbøkene i faget: antologiene Klassisk litteraturteori og Moderne litteraturteori og ikke minst Lyriske strukturer. Med en liten overdrivelse kunne vi si at allmenn litteraturvitenskap i Norge i flere tiår var det Atle Kittang mente med denne betegnelsen.

Det er derfor all grunn til å feire ham i anledning hans åremålsdag. Han har vært hyllet for sin embetsgjerning flere ganger tidligere, men det er unektelig noe spesielt når et kraftsentrum som ham runder 70. Ikke så å forstå at han tenker å legge inn årene, aktiv som han er, men uansett er det nå andre som må ta over og føre faget videre.

I dette nummeret av NLvT er det først et langt intervju med Kittang om hans virke og hans tanker om litteratur og litteraturvitenskap. Deretter følger en rekke høyst forskjellige bidrag skrevet av kolleger som setter stor pris på ham og hans faglige arbeid. Bidragene har det ene til felles at de tar for seg emner vi tror vil interessere jubilanten. Mange flere fagpersoner kunne ha vært representert, og nummeret kunne ha vært dobbelt så stort. Men som kjent er et tidsskrift underlagt både volumgrenser og frister som er ubønnhørlige.

Vi tre i redaksjonen er uansett svært glade for at vi på denne måten kan være med og gratulere deg med dagen, Atle. Og vi takker deg for alt det du har betydd for oss.