Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk litteratur­vitenskapelig tidsskrift
Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift (etablert 1999) er Norges eneste tidsskrift for allmenn litteraturvitenskap. Det er spesielt innrettet mot litterære analyser og teoretiske artikler av allmenn litteraturvitenskapelig interesse, og bringer anmeldelser av aktuell norsk, nordisk og internasjonal faglitteratur. Tidsskriftet har egne avdelinger for bokessays og litteraturvitenskapelige eller fagpolitiske debattinnlegg. Bare originalbidrag på norsk eller et annet skandinavisk språk tas inn, men også skandinavisk-skrivende forfattere fra land utenfor Norden er velkomne til å sende inn artikler.

NLvT praktiserer ordning med fagfellevurdering av alle faglige bidrag (artikler, bokessays).

Tidsskriftet ønsker å bidra til kommunikasjon og diskusjon litteraturforskere imellom, uavhengig av fag- og institutt-tilknytning. Det henvender seg samtidig både til estetiske filosofer og forskere innenfor andre estetiske disipliner og til studenter og allment litteraturinteresserte lesere.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget, med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.


Kvalitetsvurdering
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Indeksering
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

 
Ansvarlig redaktør
Britt Andersen, NTNU Trondheim

Redaksjon
Anders Kristian Strand, Universitetet i Bergen
Marit Grøtta, Universitetet i Oslo


Redaksjonssekretær
Janicke Kaasa, Universitetet i Oslo

Redaksjonsråd
Kjersti Bale, Universitetet i Oslo
Rolf Gaasland, Universitetet i Tromsø
Anna Forssberg Malm, Göteborgs Universitet
Toril Moi, Duke University
Ingrid Nielsen, Universitetet i Bergen
Frederik Tygstrup, Københavns Universitet
Hans H. Hauge, Aarhus Universitet
Dag Heede, Syddansk Universitet

Redaksjonens adresse
E-post: nlvt.redaksjon@gmail.com

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap
NTNU
7491 Trondheim
(Gjeldende fra årgang 17, 2017)

Norsk litterturvitenskapelig tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.  
Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift publiserer selvstendige artikler, debattinnlegg og anmeldelser/lengre presentasjoner av viktige bøker. Artikler kan være originalarbeider eller oversiktsartikler.

Debattinnleggene kan være faglige kommentarer til aktuelle problemstillinger, svarinnlegg til artikler m.m. Anmeldelser/presentasjoner trykkes vanligvis etter forutgående avtale med redaksjonen.

Aktuelle artikler vil normalt bli vurdert av to kritiske lesere (referees) i Norge eller utlandet. Redaksjonen vil – på basis av referee-enes uttalelser – veilede forfatterne når bearbeidelse er nødvendig før publisering.

Fra 2017 utgis alt innhold i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift med gull åpen tilgang (open access gold model) og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

Krav til manus

Artikler kan være på inntil 50 000 tegn med mellomrom. Der det er mulig, skal sitater oversettes til norsk.

Manuskript for en artikkel skal inneholde:
 1. Tittel på norsk og engelsk, Engelsk abstract, 3–5 engelske nøkkelord. (Engelsk abstract skal være maks 1200 tegn inkludert mellomrom og inneholde tittel og eventuelt undertittel på engelsk.)
 2. Forfatteropplysninger (Fullt navn, institusjonsadresse og e-post).
 3. Nummererte noter.
 4. Eventuelt nummererte figurer og tabeller. Én på hvert ark. Alle figurer i svart/hvitt og trykkeklare. Forfatteren må selv innhente tillatelse til bruk av tidligere trykte figurer. Plassering av figurer og tabeller markeres i margen på papirmanuskriptet.
 5. Litteratur/referanser: Forfatternavn/årstall i parentes i teksten og med fullstendige referanser til slutt.
 6. Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.
Manuskripter returneres vanligvis ikke, og redaksjonen har ikke ansvar for dem. Behold derfor originaleksemplaret.

Å sende inn et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift er et uttrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Det medgår mye tid og oppmerksomhet i redaksjonen, og hos eksterne konsulenter. Det er derfor viktig at bidragsyterne er innforstått med at de ved å sende inn en originalartikkel aksepterer at ikke andre tidsskrifter kan vurdere artikkelen mens den er til vurdering i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrifts redaksjon.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

 

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon