Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Editorial
Commentary article
Åpen tilgang
(side 7-28)
av Per Mangset
Sammendrag

In this paper, I try to describe the main aspects of the international academic institutionalisation of cultural policy research since the 1990s. My focus is primarily Nordic and anglophone, without ignoring contributions from other countries/continents or linguistic/cultural regions. The introduction of – and increasing emphasis on – ‘peer review’ characterises this academic institutionalisation process, in general and in our field of research in particular. Since the 1990s, cultural policy scholars have developed several peer review-based research journals and conferences. Universities and research institutes are also recruiting more Ph.D. students, researchers and/or teachers in this field of research through peer review selection than before. In this paper, I focus in particular on the creation of academic research journals and international conferences, without concealing that I have myself been an active agent in this same international academic institutionalisation process. My approach is historical/descriptive rather than sociological/analytic.

Åpen tilgang
Digital kulturpolitikk
Om en langsom utvikling på et politikkområde
Vitenskapelig publikasjon
(side 29-47)
av Ole Marius Hylland
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen beskriver digital kulturpolitikk som en langsom og ambivalent utvikling av et politikkområde. Den undersøker hvordan norsk kulturpolitikk gradvis har blitt påvirket av digitalisering. Artikkelen sporer denne utviklingen over flere tiår, gjennom en nærlesning av sentrale politiske dokumenter. Formålet er å kaste lys over når og hvordan det digitale ble en del av kulturpolitikken, og gjennom hvilke ideer og tiltak. Jeg argumenterer for at digital kulturpolitikk har utviklet seg gradvis og sedimentært, men at utviklingen hele tiden har vært preget av en ambivalent holdning til den digitale revolusjonen. Digital kulturpolitikk beskrives avslutningsvis som et felt preget av hyperkonvergens, der ideer, politiske verktøy, teknologi og politikkområder i økende grad vikles sammen. Dette er også en utfordring for den kulturpolitiske forskningen.

This paper describes digital cultural policy as a slow and ambivalent development of a policy field. It investigates how Norwegian cultural policy has gradually been affected by digitization in the field of cultural production. The paper traces this development over the course of the last decades through a close reading of key political documents, aiming to highlight how and in what way the digital became part of cultural policy, and through what kind of ideas and measures. I argue that digital cultural policy has developed in a sedimentary fashion, but that is has been continuously marked by an ambivalence towards the digital revolution. Digital cultural policy is ultimately described as a field of hyperconvergence, where ideas, political tools, technology and policy areas are entangled to an increasing degree. This challenges research on digital cultural policy.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 48-64)
av Linnéa Lindsköld, Mats Dolatkhah & Anna Lundh
Sammendrag

This study aims to identify and analyse how aesthetic reading was problematised in Swedish educational policy 1940-1962, in order to create a better understanding of the politics of reading in an era that has been of great importance for how reading is understood in contemporary Sweden. The empirical material consists of reports from three school commissions, laying the foundation for the new compulsory and comprehensive school that was introduced in 1962. The reports have been analysed using a discursive methodological framework, focussing on problematisations of aesthetic reading. The main problem that aesthetic reading was meant to solve, according to the analysis, was a lack of aesthetic taste. There is a shift in emphasis during the period from problematisations of what to read towards problematisations of how to read. Thus, the solution to the problem of aesthetic reading during the period transformed from a governing of taste to a governing of skills. Educational and cultural policy shares the problematisation of aesthetic upbringing, made possible by its roots in modernist ideas of general character formation and the ideals of free public education. We argue that research on the politics of reading in Sweden can be reinvigorated by exploring the governance of cultural practices emanating from policy fields other than explicit cultural policy.

Call for Abstracts
Call for Papers
Åpen tilgang
Call for Papers
Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift / Nordic Journal of Cultural Policy
(side 75)

1/2020, Vol. 23

www.idunn.no/ts/nkt

Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift er et fagfellevurdert tidsskrift. Det publiserer forskning som bidrar til å utvikle kunnskapen om nordisk kulturpolitikk eller forskning som er relevant for nordisk kulturpolitikk.

Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift er gratis og tilgjengelig for alle. Artiklene må gjerne deles digitalt. Da må det lenkes direkte til artikkelen i Idunn og det må tydelig fremgå hvem som har skrevet artikkelen.

Følg tidsskriftet på Facebook (søk på Nordisk kulturpolitisk tidsskrift) og Twitter @NKT_Journal

Utgiver

Universitetsforlaget, på vegne av Centrum för kulturpolitisk forskning ved Högskolan i Borås

Redaktør

Specialforskare Sakarias Sokka, Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore

Konsortium

Tidsskriftet finansieres av et konsortium bestående av flere nordiske akademiske institusjoner:

  • Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

  • Copenhagen Business School, Copenhagen

  • Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

  • Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore, Helsinki

  • University of Jyväskylä, Jyväskylä

  • Universitetet i Sørøst-Norge

  • Telemarksforsking, Bø

  • BI Norwegian Business School, Oslo

  • Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Redaksjonskomité

Danmark

Trine Bille, professor, Copenhagen Business School

Louise Ejgod Hansen, lektor, Aarhus Universitet

Nanna Kann-Rasmussen, lektor, Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet

Island/Danmark

Bjarki Valtysson, lektor, Københavns Universitet

Finland

Miikka Pyykkönen, professor, University of Jyväskylä

Norge

Tobias Harding, professor, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Ole Marius Hylland, seniorforsker, Telemarksforskning

Sverige

Ann-Sofie Köping, lektor, Södertörns högskola

Linnéa Lindsköld, lektor, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Kontaktinfo

Ansvarlig redaktør Sakarias Sokka

E-post: sakarias.sokka@cupore.fi

Redaksjonssekretær Anna Kanerva

E-post: anna.kanerva@cupore.fi

Design og sats: Tekstflyt AS

Design omslag: Lilo Design

Forsidebilde: Seaplane Harbour (Lennusadam), the site of conference dinner during the International Conference on Cultural Policy Research in 2018 in Tallinn, Estonia.

Foto: Sakarias Sokka

ISSN online: 2000-8325

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon