Kulturpolitikk mellom konservering og kreativitet

NCCPR 2015 finner sted ved Høgskolen i Telemark, Campus Bø, Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Konferansen organiseres i et samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking.

Kulturpolitikk kan forstås som støtte til, regulering av og også inngripen i kulturell praksis. Dette inkluderer både nåtidige og fortidige objekter, ideer og betydninger, og dermed også både kreativitet og innovasjon så vel som konservering og bevaring. Den siste betydningen – i form av kulturarvspolitikk – har spilt en mindre rolle i kulturpolitikkforskningen. Konferansen ønsker blant annet å utforske nettopp forholdet mellom kulturpolitikken og kulturarvens politikk. Parallelt med dette ønsker vi også å se nærmere på hvordan det estetiske spiller en rolle innenfor ulike former for kulturpolitisk praksis – hvordan fungerer estetikken når den blir politikk?

Disse to overordnede temaene vil ramme inn konferansen. Samtidig tar vi også i mot forslag til papers og panels om andre emner som relaterer seg til den overordnede og brede forståelsen av kulturpolitikk. Vi tar i mot abstracts (forslag til paper) på norsk, svensk, dansk og engelsk. Dette vil også være konferansespråkene.

Forslag til paper:

Forslag til paper (abstract) må ikke overskride 300 ord og skal inkludere det følgende: Forskningsspørsmål/problemstilling, metodisk og empirisk innfallsvinkel og en beskrivelse av det originale ved bidraget. Forslaget må også inneholde navn, epost-adresse, tittel og institusjonell tilknytning.

Forslag til panel:

I forslag til panel må det oppgis tittel på sesjonen og en kort beskrivelse av denne. Denne bør ikke overskride 500 ord. I tillegg må det sendes relevante paper/titler og abstracts til disse, og også inkludere navn, epost-adresser, institusjonell tilknytning og rolle til deltagerne (chair, innleder, kommentator). Forslaget til panel bør inneholde en utdyping av hvilket bidrag det gir til den kulturpolitiske forskningen og av de metodiske tilnærmingene. Det er viktig at forslaget har et tydelig tema. All korrespondanse vil foregå med den foreslåtte lederen av panelsesjonen.

Viktige datoer:

Abstracts og forslag til panel må sendes inn før 15. februar 2015. Deltagere vil få beskjed om aksept av forslag innen 15. mars 2015. Fullstendige papere må sendes inn innen 1. juni 2015. Paper for panelsesjoner trenger ikke sendes inn I forkant av konferansen.

Fullstendige papere bør ikke overskride 8000 ord (inkludert noter men ekskludert referanser).

Alle forslag skal sendes som epost-vedlegg til nccpr2015@hit.no. Mer informasjon om konferansen kan finnes på hjemmesiden nccpr2015.com.