Den 6. nordiske konference for kulturpolitisk forskning

14. – 16. august 2013 i København

Kulturpolitik i et forandret kulturlandskab

Konferencen finder sted på Copenhagen Business School (CBS) og organiseres i et samarbejde mellem CBS og Center for Kulturpolitiske Studier på Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA).

Tema

Konferencens tema er Kulturpolitik i et forandret kulturlandskab. Kultursektoren er i skred. De klassiske kulturinstitutioner er under omformning, og nye institutionstyper er kommet til. Medialiseringen, herunder de sociale medier, der opløser grænserne mellem producenter og konsumenter, har skabt nye kunstnertyper, nye kunstformer, nye arenaer og nye former for kulturel kommunikation og identitetsskabelse. Men hvordan følger kulturpolitikken med? Hvad betyder disse forandringer for kulturpolitikken og kulturpolitikkens teoretiske grundlag? Signalementet af kultursektoren netop nu er kompleks. Men er vores viden på tilsvarende måde fulgt med? Eller står kulturpolitikken og den kulturpolitiske forskning i fare for at være utidssvarende?

Den 6. nordiske konference for kulturpolitisk forskning vil sætte fokus på konsekvenserne af medialiseringen og digitaliseringen af kulturen med dets mangfoldighed af former og deltagelse.

Forslag til paneldebatter indenfor konferencens tema er velkomne.

Desuden inviteres abstracts til papers inden for følgende undertemaer eller relaterede temaer:

 • Digital kultur og kulturpolitik

 • Medier og kulturpolitik

 • Sociale netværk og kulturpolitik

 • Komparativ kulturpolitik: kulturpolitik i forskellige regioner

 • Kulturel diversitet og kulturpolitik

 • Globalisering og kulturpolitik

 • Kulturøkonomi

 

 • Kulturelt forbrug og deltagelse

 • Deltagende kultur og kulturpolitik

 • Kulturpolitik som udviklingspolitik

 • Kulturelle og kreative industrier og kulturpolitik

 • Kulturinstitutioner

 • Kunstneres levevilkår og kulturpolitik

 • Co-creation og kulturpolitik

 • Nordisk identitet og kulturpolitik

 • Awards og priser som kulturpolitisk instrument

 • Politik for kulturel kreativitet

Om NCCPR Konferencen henvender sig til forskere og undervisere med interesse for kulturpolitisk forskning samt kulturadministratorer på nationalt og regionalt niveau. Studerende med relevante kulturelle forskningsprojekter opfordres også til at indsende bidrag på konferencen.

Med konferencen ønsker vi at bidrage til diskussionen af kulturpolitikken og dens forskning. Målet med den nordiske konference er at styrke det nordiske fællesskab vedrørende kulturpolitisk forskning og fremme dannelsen af nordiske netværk af forskere.

Tidligere nordiske konferencer om kulturpolitisk forskning har været afholdt i Århus (2003), Borås (2005), Bø (2007), Jyväskylä (2009) og Norrköping (2011). Den nordiske konference om kulturpolitisk forskning afholdes hvert andet år ind imellem "The International Conference on Cultural Policy Research" (ICCPR).

Konferencesprog: Dansk, norsk, svensk og engelsk.

Vigtige datoer

Deadline for indsendelse af abstracts: 4 februar 2013 Deadline for forslag til paneldebatter: 4 februar 2013 Meddelelse om godkendelse af abstracts: 1. marts 2013 Deadline for indsendelse af papers: 1. juli 2013

Yderligere information

www.nccpr2013.dk

Velkommen til København i august 2013,

Nanna Kann-Christensen, Gitte Balling og Trine Bille