Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Call for papers 2012

Thematic issue of Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift/Nordic Journal of Cultural Policy: Local cultural policy in transition?

The making and implementation of cultural policies at the local level of government remain largely unexplored in the cultural policy research field. This is problematic because municipalities in the Nordic countries are very important actors in cultural policy, equivalent to national government, at least in financial terms. The effective delivery of municipal services is crucial to local cultural policy. Also, national governments rely on municipal agents for the implementation of national policies.

Today the accelerated social, cultural and technological transformations as well as demographic changes generate a myriad of complexities, uncertainties and risks that the municipalities need to manage, and to adapt to the best they can. To a larger extent than at the national level, municipalities open up for broadening the scope of cultural policy, into other policy fields such as migration, labour, education, industrial, social and health policy, as well as into other social fields, such as the private and civil sectors.

These potential shifts in local cultural policy will be addressed in a special issue of Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. The thematic section is to appear in issue no. 2, 2012, and will be edited by two renown guest editors: Anita Kangas, professor at the Cultural Policy Unit at Jyväskylä University and Jenny Johannisson, senior lecturer at the Centre for Cultural Policy Research, University of Borås. Deadline for proposed articles is 2012-09-03. Articles are to be submitted to Anita Kangas: anita.h.k.kangas@jyu.fi

The guest editors invite articles that deal with municipal cultural policy, in relation to the themes listed below:

 • Access and participation in local cultural policy

 • New challenges and demands in the local cultural policy administration

 • Politics of local cultural indicators

 • Comparative Nordic local cultural policy 

 • Explicit and implicit municipal cultural policy

 • Relationship between state and municipalities in the field of culture

 • Local art institutions

  N.B. Deadline for submission: September 3rd, 2012.

  Call for papers 2012

  Temasektion i Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift: Lokal kulturpolitik i omvandling?

  Skapandet och genomförandet av kulturpolitik på lokal nivå är fortfarande i stort sett outforskade områden i det kulturpolitiska forskningsfältet. Detta är problematiskt eftersom kommunerna (den lokala nivån) i de nordiska länderna är synnerligen viktiga aktörer i kulturpolitiken och, åtminstone vad gäller finansieringen, jämbördiga med de nationella regeringarna. Att på ett effektivt sätt förse invånarna med all slags kommunal service är avgörande för den lokala kulturpolitiken. Dessutom är de nationella regeringarna beroende av de kommunala myndigheterna för att implementera den nationella politiken.

  Idag skapar de accelererande sociala, kulturella och teknologiska förändringarna samt demografiska skiften en uppsjö av komplexa sammanhang, osäkerheter och risker som kommunerna måste hantera och anpassa sig till efter bästa förmåga. I större utsträckning än på den nationella nivån, öppnar kommunerna för att vidga omfånget av kulturpolitiken och sträcka den in i andra politikområden, såsom migrations-, arbetsmarknads-, utbildnings-, industri-, social- och hälsovårdspolitik. Den söker sig också till andra sociala sfärer som den privata företagsamheten och det civila samhället.

  Dessa potentiella förändringar i lokal kulturpolitik kommer att behandlas i ett specialnummer av Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. Temasektion planeras till nr 2, 2012, och redigeras av två renommerade gästredaktörer: Anita Kangas, professor vid Cultural Policy Unit, Jyväskylä Universitet och Jenny Johannisson, lektor vid Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås. Deadline för artikelförslag är 03.09.2012. Artiklar sändes direkt till Anita Kangas: anita.h.k.kangas@jyu.fi

  Gästredaktörerna välkomnar artiklar som behandlar lokal kulturpolitik i relation till följande temata:

  • Tillgänglighet och deltagande i lokal kulturpolitik

  • Lokala kulturpolitiska indikatorer

  • Jämförande nordisk lokal kulturpolitik

  • Explicit och implicit lokal kulturpolitik

  • Relationer mellan staten och kommunerna på kulturfältet

  • Lokala konstinstitutioner

  • Kulturplanering på lokal nivå

  OBS! Deadline för artikelförslag: 03.09.2012.

  Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon