Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk kulturpolitisk tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Nordisk kulturpolitisk tidsskrift (NKT) er den viktigste kunnskapskanalen om kulturpolitikk i Norden. NKT er et open access-tidsskrift som retter seg mot alle lesere som er interessert i kulturpolitikk, både i forskningsmiljøene, i kulturlivet, i forvaltningen og i mediene og andre deler av samfunnslivet.

Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler fra nordisk og internasjonal kulturpolitisk forskning og utgir anmeldelser og omtaler av nordisk kulturpolitisk faglitteratur. Tidsskriftet kommer ut med to utgaver i året. Jevnlig utgir tidsskriftet spesialnumre om aktuelle temaer. Artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk kan publiseres i tidsskriftet. Redaksjonskomiteen består av forskere fra de nordiske landene, og redaksjonen er for tiden lagt til Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet.

NKT ble etablert i sin nåværende form i 1997 som etterfølger av Kulturpolitisk tidsskrift

Ingen kostnader knyttet til publisering
NKTs redaksjon krever ingen honorar for å vurdere eller publisere artikler eller andre tekster.

Tidsskriftet finansieres av et konsortium bestående av flere nordiske akademiske institusjoner:
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet
 • Copenhagen Business School, Copenhagen
 • Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
 • Cupore, Helsinki
 • University of Jyväskylä, Jyväskylä
 • Universitetet Sørøst-Norge, Bø
 • Telemarksforsking, Bø
 • BI Norwegian Business School, Oslo
 • Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Norart
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Redaktør 
Louise Ejgod Hansen, Center for kulturevaluering, Aarhus Universitet

Redaksjonssekretær
Christiane Oved Særkjær, Institut for Kommunikation og Kultur - Dramaturgi, Aarhus Universitet

Redaksjonskomité

Danmark: 
Trine Bille, PhD, professor, Copenhagen Business School
Nanna Kann-Rasmussen, lektor, Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet

Island/Danmark:
Bjarki Valtysson, lektor, Københavns Universitet

Finland:
Miikka Pyykkönen, professor, University of Jyväskylä
Sakarias Sokka, Cupore

Norge:
Ole Marius Hylland, forsker, Telemarksforskning
Tobias Harding, professor, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Sverige:
Linnéa Lindsköld, universitetslektor, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Ann-Sofie Köping, lektor, Södertörns högskola
Norsk kulturpolitisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Fra og med 2019-årgangen utgis tidsskriftet med Creative Commons-lisensen CC BY 4.0. Det betyr at du som forfatter i dette tidsskriftet beholder utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Videre betyr det at du også gir enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY 4.0.

Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift (APC) eller forfatterbetaling.

 

FORFATTERVEILEDNING VITENSKAPELIGE ARTIKLER

(se under for forfatterveiledning for kommentarartikler og bokmeldinger) 

DEL I: MANUSKRIPT TIL VURDERING

Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift sendes som vedlegg (Word eller rtf-format) i epost til nordiskkulturpolitisk@cc.au.dk

Når du sender inn et manuskript til vurdering så blir det vurdert etter «double blind»-prinsippet. Det betyr at du og referansene er anonym for hverandre. For at dette prinsippet skal kunne gjennomføres må du fjerne navnet ditt og alle referanser til egne arbeider.   

OMFANG
Vitenskapelige artikler skal ikke overstige 8000 ord, eksklusive sammendrag, tabeller og referanseliste. Anmeldelser bør ikke overskride 2400 ord.   

SAMMENDRAG OG NØKKELORD 
Dersom artikkelen er skrevet på et skandinavisk språk skal den ha sammendrag på både originalspråket og på engelsk. Dersom artikkelen er skrevet på engelsk, skal den kun ha engelsk sammendrag. Sammendragene skal være på maksimalt 300 ord. Her skal hovedpoengene i artikkelen oppsummeres. Sett også opp 5-10 nøkkelord både på artikkelens originalspråk og på engelsk.   

REFERANSER
Tidsskriftet bruker Harvardstilen. Referanser angis i parenteser i den løpende teksten ved å angi forfatterens/forfatternes etternavn, årstall for utgivelsen og eventuelle sidetall:   

«Det er blitt gjort få systematiske studier av den norske kultureliten forstått som kulturfeltets eliter (Hovden & Knapskog 2014:55).»  

Alternativt:  

«Hovden og Knapskog (2014:55) hevder at det er blitt gjort få systematiske studier av den norske kultureliten forstått som kulturfeltets eliter.»  

Flere referanser i samme parentes skal skilles at med semikolon.  

NOTER
Noter skal brukes i minst mulig grad og skal bare inneholde informasjon som vil forstyrre den løpende teksten. Vi bruker gjennomgående fotnoter i artikkeltekstene.   

REFERANSELISTE
En alfabetisk og kronologisk ordnet liste over samtlige referanser med følgende utforming skal legges til slutten av teksten: 

Eksempel bøker: Frenander, Anders (1999). Debattens vågor: Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt. Gøteborg: Arachne.

Eksempel tidsskriftsartikler: Skot-Hansen, Dorte (2002). «Kultur til tiden: Strategier i den lokale kulturpolitik». Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, vol. 2, nr. 1, s. 7-27.

Eksempel kapittel i bøker: Mitchell, Ritva (2003). «Nordic and European Cultural Policies». Duelund, Peter (red.). The Nordic CulturaI Model. København: Nordic Cultural Institute. S. 437- 478.  

DOI-REFERANSER
Referanselisten skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbak URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, foratternavn osv. på http://search.crossref.org/

Eksempel på plassering av DOI-kode: 
Eriksson, Erik (2019). «Four features of cooptation». Nordic Welfare Research, vol. 3, nr. 01 s. 7-17. https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2018-01-02

DEL II: NÅR MANUSKRIPTET ER ANTATT

Manuskript som er antatt i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift sendes som vedlegg (Word eller rtf-format). Bruk ren tekst, ikke stilingsmalene fra Word i dokumentet ditt.  

TABELLER, FIGURER OG BILDER
Figurer og/eller bilder skal sendes som separate filer på e-post og det skal angis i artikkelmanuskriptet hvor de skal plasseres hvor tabeller og figurer skal plasseres. Gi det visuelle elementet et navn, for eksempel «bilde 1». I tekstdokumentet ditt skriver du, gjerne med rødt, «her skal bilde 1 settes inn».

Bilder ønsker vi tilsendt som JPG. De må på forhånd være rettighetsklarerte og det må informeres om krediteringstekst hvis det skal inn i tidsskriftet.

Tabeller plasseres på riktig sted i dokumentet. 

SAMMENDRAG, NØKKELORD OG FORFATTERPRESENTASJON
Sammendrag: Om artikkelteksten ikke er på engelsk ønsker vi oss abstraktet også på originalspråket. Denne teksten skal brukes i arbeidet med å gjøre artikkelen kjent for omverdenen, blant annet gjennom sosiale medier.
Nøkkelord: Sett opp 5-10 nøkkelord både på artikkelens originalspråk og på engelsk. Disse nøkkelordene gjøres søkbare, slik at lesere kan finne fram til artikkelen. 
Forfatterpresentasjon: Skriv en kort forfatterpresentasjon (5 – 10 linjer) som inneholder navn, tittel, hvor du jobber, og forskningsfelt /arbeider. Skriv gjerne også e-postadressen din (evt. hjemmeside) slik at andre forskere kan ta kontakt med deg angående artikkelen hvis du ønsker det. 

HERMETEGN
Vær fra første stund bevisst på bruk av hermetegn. Hvert lands skriftspråk har sine regler for bruk av hermetegn. De norske hermetegnene er «slik», mens de britiske ser ̎slik ̎ ut. Det kan bli en stor jobb å rette opp dette i etterkant, derfor anbefaler vi et bevisst valg når det gjelder bruk av hermetegn helt fra starten av. 

KORREKTUR
Forfatteren/forfatterne er selv ansvarlig for korrektur på innsendte manuskripter. Sørg alltid for å la en annen språksterk person lese igjennom teksten i tillegg til deg selv, før teksten sendes til digitalt trykk. Se over tegnsetting (også i litteraturlisten og notene) og let etter inkonsekvenser som boken/boka. Når teksten er satt for digitalt trykk er det lite rom for endringer. 

COPYRIGHT
Copyright deles av forfatteren/forfatterne og Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift. 

LANSERING
Når hver nye utgave av tidsskriftet lanseres bruker vi sosiale medier som Facebook, Twitter og hjemmesiden vår til å gjøre hvert enkelt arbeid i tidsskriftet kjent. Vi oppfordrer alle forfattere og venner av tidsskriftet til å være med å dele og like hver enkelt artikkel. 

Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift ligger gratis tilgjengelig på Idunn: http://www.idunn.no/nkt Du finner oss på Facebook og Twitter ved å søke på «Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift»

INGEN KOSTNADER KNYTTET TIL PUBLISERING
NKTs redaksjon krever ingen honorar for å vurdere eller publisere artikler eller andre tekster. 

FORFATTERVEILEDNING PERSPEKTIVARTIKLER 

NKT publiserer perspektivartikler og kommentarartikler for å diskutere nylige forskningstemaer og/eller politikkutvikling. Ideen med denne typen artikler er å tilby kritiske eller alternative synspunkter på viktige utviklingstrekk som er av interesse for forskningsfellesskapet for kulturpolitikk og administratorer som jobber i tilknytning til feltet. Artiklene kan skrives på hvilket som helst av tidsskriftets språk (engelsk, svensk, norsk, dansk). 

Artiklene bør ikke overskride 4000 ord. Artiklene blir enten skrevet på oppdrag fra tidsskriftets redaksjon, eller de blir valgt ut fra innsendte bidrag. Normalt publiseres 1-2 perspektiv- eller kommentarartikler i hver utgave. Manus til vurdering sendes som vedlegg (Word eller rtf-format) i epost.

Manus til vurdering skal alltid inneholde følgende informasjon: 
 • Tittel
 • Forfatters navn og institusjonstilhørighet. Skriv en kort forfatterpresentasjon (5 – 10 linjer) som inneholder navn, tittel, hvor du jobber, og forskningsfelt /arbeider. Skriv gjerne også e-postadressen din (evt. hjemmeside) slik at andre forskere kan ta kontakt med deg angående artikkelen hvis du ønsker det. 
 • Sammendrag (maks. 150 ord)
 • Annen informasjon (ved behov). Noen få tabeller eller figurer kan inkluderes hvis nødvendig.
 • Referanser. Tidsskriftet bruker Harvardstilen. Referanser angis i parenteser i den løpende teksten ved å angi forfatterens/forfatternes etternavn, årstall for utgivelsen og eventuelle sidetall.
KORREKTUR
Forfatteren/forfatterne er selv ansvarlig for korrektur på innsendte manuskripter. Sørg alltid for å la en annen språksterk person lese igjennom teksten i tillegg til deg selv, før teksten sendes til digitalt trykk. Se over tegnsetting (også i litteraturlisten og notene) og let etter inkonsekvenser som boken/boka. Når teksten er satt for digitalt trykk er det lite rom for endringer. 

FORFATTERVEIDLENING BOKMELDINGER

NKT publiserer bokmedlinger av nye bøker som er av interesse for forskningsfellesskapet, studenter og adminitrativt ansatte som jobber i feltet. Siden kulturpolitikk er et tverrfaglig forskningsfelt, bør bokmeldinger fokusere på bokas relevans for forsknignsfeltet kulturpolitikk (og ikke forfatterens egen disiplin). Bokmeldingen kan skrives i hvilket som helst av tidsskriftets språk (engelsk, svensk, norsk, dansk). 

Bokmeldingene bør være konsise og ikke overskride 2400 ord. De bør inkludere en kort beskrivelse av bokens innhold, en diskusjon av bokens relevans for forskning på kulturpolitikk og en kritisk vurdering av boken. Bokmeldinger blir enten skrevet på oppdrag fra tidsskriftets redaksjon, eller de blir valgt ut fra innsendte bidrag. Manus til vurdering sendes som vedlegg.

Manus til vurdering skal alltid inneholde følgende informasjon: 
 • Bokmeldingens tittel
 • Forfatters navn og institusjonstilhørighet. Skriv en kort forfatterpresentasjon (5 – 10 linjer) som inneholder navn, tittel, hvor du jobber, og forskningsfelt /arbeider. Skriv gjerne også e-postadressen din (evt. hjemmeside) slik at andre forskere kan ta kontakt med deg angående artikkelen hvis du ønsker det. 
 • Informasjon om boken som er anmeldt: forfatter(e)/redaktør(er), tittel, utgivelsessted, utgiver, dato for publisering, sidetall, ISBN-nummer. 
 • Referanser. Tidsskriftet bruker Harvardstilen. Referanser angis i parenteser i den løpende teksten ved å angi forfatterens/forfatternes etternavn, årstall for utgivelsen og eventuelle sidetall.
KORREKTUR
Forfatteren/forfatterne er selv ansvarlig for korrektur på innsendte manuskripter. Sørg alltid for å la en annen språksterk person lese igjennom teksten i tillegg til deg selv, før teksten sendes til digitalt trykk. Se over tegnsetting (også i litteraturlisten og notene) og let etter inkonsekvenser som boken/boka. Når teksten er satt for digitalt trykk er det lite rom for endringer. 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon