Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk filosofisk tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Research publication
by , & {{contributor.name}}
Published {{article.publishDate}} (Page {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Page {{article.pageFrom}})
Load more
Call for papers: Special issue on Philosophy and Economy

Norsk filosofisk tidsskrift (1966-) is an important mediatory channel for Norwegian philosophers and represents both the breadth and the best within Norwegian philosophy.

The journal’s main emphasis is on specific problems for discussion in the discipline and on articles that present important philosophic authors; it also publishes contributions from the other Scandinavian countries. The journal is open for debate contributions and reviews of topical philosophic literature.

Norsk filosofisk tidsskrift is published by Universitetsforlaget, with economic support from Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Norsk filosofisk tidsskrift is read by researchers and teachers and students of philosophy but is also directed to other professional environments.

The journal is issued quarterly and publishes mainly in Norwegian.

From 2017, the journal will be published open access.

PEER REVIEW
All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

The journal does not ask for any fees for assessment or publication.

INDEXING
The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
The journal is authorized as a publication channel on level 1 in NSD – Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), in the Danish Ministry of Higher Education and Science’s Authorization list for serials (Denmark), and in Publication Forum (Finland).

All content in this journal is also exported to Portico, a preservation archive that safeguards perpetual access to e-journals, e-books, and digital collections.

 
EDITORS-IN-CHIEF
Espen Gamlund, Professor, Dep. of Philosophy, University of Bergen
Steinar Bøyum, Professor/Head of Department, Dep. of Philosophy, University of Bergen

EDITORIAL ASSISTANT
Sveinung Sundfør Sivertsen, Assistant Professor, Dep. of Philosophy, University of Bergen

EDITORIAL BOARD
Kjartan Koch Mikalsen, Associate Professor, Dep. of Philosophy and Religious Studies, NTNU Trondheim
Julie Zahle, Postdoctoral fellow, Dep. of Philosophy, University of Bergen
Odin Lysaker, Professor, Dep. of Religion, Philosophy and History, University of Agder
Ole Thomassen Hjortland, Associate Professor, Dep. of Philosophy, University of Bergen
Solveig Aasen, Researcher, Dep. of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo
Trine Antonsen, Associate Professor, Dep. of Philosophy, UiT The arctic University of Norway

CONTACT EDITORIAL
Email: Redaksjonen NFT

Norsk filosofisk tidsskrift
Redaksjonen
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Postbox 7805
NO-5020 Bergen


Editorial Assistant
Lina Tosterud, IFIKK, University of Oslo


Editorial Board
Eyjólfur Kjalar Emilsson​ IFIKK, University of Oslo
Solveig Aasen IFIKK, University of Oslo
Håvard Løkke University of Agder
May Thorseth, Programme for Applied Ethics,  NTNU Trondheim 
Ole Hjortland, IFF, University of Bergen
Roe Fremstedal, UiT The Arctic University of Norway

Contact
Email: Redaksjonen NFT

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
IFIKK, University of Oslo
Postbox 1020 Blindern
NO-0315 OSLO
 
(Applies from Vol. 104, 2017)

Norsk filosofisk tidsskrift is a scholarly journal with open access, with no subscription charges or registration restrictions. All content is freely available online.

As an author for this journal, you retain copyright and publishing rights to your own article without restrictions, and you grant any third party the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of your article in accordance with the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.  

OM TIDSSKRIFTET

Filosofi, som kjærlighet til visdom, er et bredt fagfelt som spenner fra kunstteori til logikk, fra værenstenkning til vitenskapsfilosofi. Likevel har filosofien en kjerne. En vilje til alltid å spørre videre, til å gå ned i alle mulige og umulige problemer, til å lete etter nye sammenhenger. Norsk filosofisk tidsskrift (NFT) skal være et forum i Norge for denne polyfonien av stemmer. 

Som et åpent fagfilosofisk tidsskrift tar NFT imot artikler, bokanmeldelser og debattinnlegg på høyt faglig nivå innen alle filosofiens områder. Alle artikler skal i hovedsak være skrevet på norsk. Som eneste fagfilosofiske tidsskrift på norsk, ønsker NFT spesielt bidrag av mer nasjonal relevans. Vi er også interessert i korte oversettelser av sentrale debattskapende tekster. For å etablere en noenlunde sammenhengende filosofisk samtale, og for å samle fokus og tema for lesere med forskjellige interessefelt, søker vi å organisere stoffet i temanumre. Det kan derfor bli noe ventetid på enkelte artikler.

Norsk filosofisk tidsskrift utgis med gull åpen tilgang (open access gold model) og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

INNLEVERING AV MANUS

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: norskfilosofisktidsskrift@gmail.com.

KRAV TIL ARTIKLER

Normal artikkellengde skal ikke overgå 40 000 tegn med mellomrom. Dette inkludert noter og litteraturliste.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Artikkeltittel og forfatternavn
 • Engelsk tittel og et sammendrag (abstract) på inntil 200 ord
 • 4-8 engelske nøkkelord (keywords)
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter
 • Referanser, se mal under.
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (3–4 linjer) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.

Oppsett artikkel

Tittel, navn på forfatter, stilling, grad, institusjon, mailadresse, ingress, brødtekst med undertitler, engelsk abstract, sluttnoter.

Oppsett bokanmeldelse

Tittel, navn på forfatter. Fullstendige opplysninger om boka, brødtekst.

Legg ved et ark med navn på deg selv, adresse, e-post og telefon, tittel og akademisk grad.

For at vurdering, språkvask og korrektur skal gå lettest mulig, er det viktig at manusene følger følgende standard:
 • All forfatterinformasjon skal være fjernet fra selve manuset med henhold på blind fagfellevurdering.
 • Lengde: En artikkel må kunne forsvare sin lengde. De fleste skriver bedre når de skriver kort.
 • Overskrifter: Legg arbeid i å finne en god overskrift. Artiklene skal også ha underoverskrifter.
 • Forfatteropplysninger: Navn, stilling/grad, institusjon, mailadresse, sammen med tittelen på artikkelen skal oppgis i eget skriv, eller i e-posten.
 • Ingress: Ca tre linjer som skal fange leseren og fungere som en kort innledning til brødteksten.

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen APA 6th med fotnoter, ikke sluttnoter. Dette nettstedet kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres. Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

Referanseliste

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn.
 
Manuskripter som ikke følger stilen, blir sendt tilbake til forfatteren.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

SITAT I TEKSTEN

Sitater markeres med hermetegn inne i teksten. Sitater over 3 linjer skal være i 10 punkt, enkel linjeavstand, 0,5 cm innrykk fra venstre marg og skal ikke markeres med hermetegn. Enkle hermetegn på sitat inne i et sitat. Avkorting av et sitat markeres slik: […].

Hermetegnene skal vendes rett vei: “...” eller ‘...’ (Oppskrift: Finn Symbol på Insert-menyen i Word, velg “Special characters” og “Double opening quote” eller “Double closing quote” (evt. ‘Single opening/closing quote’ for sitat inne i sitat).

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Av hensyn til sitatretten må alle illustrasjoner være relevante og anses som komplement til teksten.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

NOTER

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter).

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

VURDERINGSPROSESSEN

Alle manuskripter blir gjennomgått av redak­sjonen og to eksterne fagfeller (ref­erees) for å sikre at innholdet holder faglige mål. Tidsskriftet praktiserer blind fagfellevurdering for alle artikler. Hvis publisering er aktuelt, vil du få tilbakemelding med forslag til eventuelle bearbeidinger av teksten før publisering. Deretter vil du få tilsendt en korrektur, hvor du bare kan rette vanlige trykkfeil.

ETTER PUBLISERING

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Norsk filosofisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Recently Published

Most read last 30 days

Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.