I dette siste nummeret vårt som redaktører av Norsk Filosofisk Tidsskrift fortsetter vi trenden vi har forsøkt å sette gjennom de siste fire årene, med filosofiske bidrag med spesiell relevans for et norsk miljø. Tre av bidragene er fortsettelser av filosofiske diskusjoner i tidligere utgaver av NFT, mens to av de forhåpentligvis er starten på nye diskusjoner. Temaene spenner fra Walter Benjamin, miljøfilosofi, filosofisk og vitenskapelig metode, til genseleksjon, og det akademiske arbeidsmarkedet.

Til slutt ønsker vi å takke for oss som redaktører i NFT fra Oslo og Agder, samt takke redaksjonsrådet, Lina Tosterud og Eli Cook Hope for godt redaksjonelt samarbeid, og ønske de nye redaktørene i Bergen lykke til med arbeidet videre!