I denne utgaven av Norsk Filosofisk Tidsskrift kan du lese en artikkel av Truls Wyller om tidsidealisme, og en artikkel av Jan Grue om ulike betydninger av posthumanisme. Vi bringer også Tor Claussens kommentar til Audun Øfstis nekrolog over Karl-Otto Apel (publisert i NFT 4/2017), samt et bok-essay av Mette Kristine Hansen om Oslo-filosofen Sebastian Watzls nye bok Structuring Mind. God lesning!