Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond lyser ut en prisoppgave annethvert år. Prisen går til et originalt, skriftlig arbeid om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering. Prisvinner for 2017 var Hilde Vinje ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Priskomiteen la i sin begrunnelse vekt på at Vinjes bidrag utmerket seg som svært grundig og analytisk stringent, samtidig som det rommet nye og spennende vinklinger på temaet.

Miljøverneren, fjellklatreren, humoristen, fotografen, filosofen, poeten Zapffe var gift med Berit, men hadde ingen livsarvinger, og testamenterte alt han/de eide til Universitetet i Oslo. Zapffes primære ønske var at universitetet opprettet et fond for å fordele penger til en forskningsoppgave, en «prisoppgave» innen Zapffes interessefelt, nemlig den «menneskelige reproduksjon». Det er mange grunner til å ta opp igjen Zapffes tanker i dag og prøve å se hvordan hans perspektiver på naturen og menneskers liv, ansvar og frihet kan berike og utfylle mye av dagens politikk og filosofi – og inspirere fremtidige generasjoner. Vi syns det er i Zapffes ånd at vi som universitet søker en åpen og kritisk belysning av noen av de viktigste eksistensielle og moralfilosofiske temaene i dag, nemlig klodens bærekraft, menneskets rett til å legge naturen under seg og formere seg.

På vegne av priskomiteen.