Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Teori om menneskets danning - Et bruddstykke

Wilhelm von Humboldt (1767–1835). Prøyssisk statsmann og filosof tilhørende den tyske nyhumanismen.

Denne teksten er et fragment, opprinnelig uten tittel, funnet i arkivet hos Wilhelm von Humboldt (1767–1835) på Tegel Slott ved Berlin. Selv om han sannsynligvis skrev teksten i 1793 eller 1794, ble den ikke publisert før i 1903. Foruten sin betydelige karriere som språkforsker og prøyssisk statsmann, var Humboldt en fremtredende representant for den tyske nyhumanismen. Han bidro sterkt til utviklingen av begrepet danning (Bildung). Dette manifesterte seg ikke minst i hans ideer om moderne gymnaser og universiteter som karakterdannende institusjoner, der tyngdepunktet var ment å ligge på filologiske studier. I avhandlingen Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen (1851; norsk utg. 2011) presenterte han dessuten et begrep om danning som individets virkeliggjøring gjennom en fri utvikling av egenskaper – uten statlig innblanding. I dette fragmentet som her for første gang foreligger i sin helhet på norsk, betoner Humboldt betydningen av en vekselvirkning mellom menneske og verden i danningsprosessen. Ved å beskjeftige seg aktivt med sine ytre omgivelser, vil mennesket bli forent med helheten og slik fullende sitt formål.

Theory of the Education of Humanity. A Fragment

This is a translation into Norwegian of a fragment found in the archive of Wilhelm von Humboldt after his death. The text was originally published in 1903. Humboldt outlines a theory of education (Bildung) centred on the interaction between humanity and the world. By engaging actively with its surroundings, humanity is able to achieve unity with the world and thereby actualise its purpose.

Keywords: Education, Bildung, humanity, nature
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon