Dette dobbeltnummeret av Norsk filosofisk tidsskrift bringer fire artikler innen etikk, samt en oversettelse. Roe Fremstedal argumenterer i artikkelen «Forholdet mellom moral og lykke – en systematisk tilnærming» for et substansielt sammenfall mellom moral og lykke. David Chelsom Vogt analyserer Kant og Hegels teorier om straff som respekt for forbryteren i artikkelen «Med rett til å bli straffet». Johannes Aakjær Steenbuch tar opp spørsmålet om kasuistikk i artikkelen «Virkeligheden i al dens rodede mangfoldighed: Kasuistik mellem metaetisk partikularisme og generalisme». Kjell Arne Harneshaugs artikkel «Nærleik og naturetikken» diskuterer det ontologiske grunnlaget for naturetikken i Arne Johan Vetlesens bok The Denial of Nature. Til sist bringer vi Wilhelm von Humboldts fragment «Teori om menneskets danning» i en ny oversettelse av Tomas Stølen.

 

God lesning!

Einar Duenger Bøhn og Reidar Maliks