Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 182-183)
av Ingebjørg Seip
(side 184-197)
av Ketil Bonaunet
Aristoteles’ etikk har i løpet av de siste tiårene fått en ny aktualitet, som et alternativ til bl.a. kantiansk og utilitaristisk etikk. Det er imidlertid rimelig å forvente at ...
(side 202-214)
av Kjell Madsen
Kan ikke alt sammenlignes med alt? Hva motiverer utsagn om det usammenlignbare? I denne artikkelen søker jeg å klargjøre viktige aspekter ved forholdet mellom (u)forenlighet og (u)sammenlignbarhet. To ...
(side 216-227)
av Lars Östman
Artiklen vil introducere Giorgio Agamben og Paul Virilio via en tematisering af begrebet om en undtagelse som paradigme for forståelsen af det biopolitiske. Undersøgelsen drejer sig om forholdet mellem byen ...
(side 230-246)
av Olav Gundersen
Fra et filosofisk ståsted framstår det naturalistiske prosjektet som uttrykk for manglende respekt for logikken i vår nødvendige selvforståelse. Den «åpne avventningen» av vitenskapelige svar på klassiske filosofiske spørsmål uttrykker ...
(side 250-256)
av Alastair Hannay
Det eneste av Norges nylige etablerte sentre for fremragende forskning med filosofisk profil er blitt utsatt for en del kritikk. Selv om representanter fra Oslo-universitetets ‘Centre for the Study ...
Debatt
(side 257-259)
av Steffen Borge
I en NFT-artikkel fra 2006 reflekterer Knut Erik Tranöy over verdinihilismen, da særlig representert ved emotivismen, og filosofenes rolle i forhold til praktisk etiske spørsmål. Tranöy avviser emotivistenes utgave av ...
Bokanmeldelse
(side 260-263)
av Grønstad Asbjørn
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon