Artiklene i dette nummeret stammer fra en workshop med tittelen ‘Metaphysics and Naturalism’, som ble holdt i regi av Filosofisk institutt på NTNU i juni 2007. (For mer informasjon, se den engelske ingressen nedenfor.) Bidragene til seminaret ble holdt på engelsk. Redaksjonen har valgt å gjengi disse i original språkdrakt. En av artiklene, ‘The metaphysical status of knowledge’ av Hilary Kornblith, er tidligere publisert i Philosophical Issues, bind 17, 2007, s. 145-164. Artikkelen gjentrykkes her fordi den inngikk som en integrert del av workshopen og dermed også er en integrert del av dette spesielle nummeret av NFT. I tillegg er det et viktig moment at den dreier seg om en diskusjon om de metafysiske forpliktelsene til naturalismen, en diskusjon vi i liten grad finner i norsk faglitteratur og i norske fagmiljø, og som det derfor er viktig å gjøre mer tilgjengelig i Norge. Jonathan Knowles står som gjesteredaktør for dette temanummeret. Redaksjonen takker for hans bidrag til å gjøre dette stoffet tilgjengelig for NFTs lesere.

Solveig Bøe redaktør

Metaphysics and Naturalism: Papers from the Trondheim Workshop

On June 12th-13th 2007 the Philosophy Department at the Norwegian University of Science and Technology hosted a workshop with the title ‘Metaphysics and Naturalism’. Metaphysics is a traditional branch of philosophical enquiry concerned with the most general and basic features of reality. But what exactly is its status vis à vis natural scientific studies of the world? In the course of the twentieth century, traditional philosophical concepts like time, space and mind were expropriated by natural science, a development that might naturally lead to sceptical doubts about the need for peculiarly metaphysical enquiry. Does the advancement of science and of naturalistic conceptions of various different aspects of reality really threaten metaphysics in this way: do we still need metaphysics? Or do the central ideas of science in fact cry out for metaphysical clarification?

The contributors to the workshop were asked to address themselves to this problem area in their talks, and this edition of Norsk Filosofisk Tidsskrift publishes the central papers from that event. Two, that of Knowles and of Lowe, tackle the metaphilosophical problem outlined above head on. The remaining papers nail their colours to the metaphysical mast implicitly in relation to various topical issues within naturalistic approaches to philosophy: physicalism and the mental (Dybvig), knowledge as a natural kind (Kornblith), natural kinds and scientific laws (Bird) and constitution and emergence (Myhre). Together they provide a representative sample of metaphysical thinking in contemporary analytical philosophy.

Jonathan Knowles guest editor