Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 158-168)
av Truls Wyller
De følgende refleksjoner kretser om hva det vil si at noe har en bestemt, utstrakt størrelse i tid og rom; at for eksempel en stein er nøyaktig så stor som ...
(side 170-183)
av Atle Måseide
Sannings-pretensjon er eit essensielt vilkår for alt vitskapleg arbeid. Difor spelar realisme- og relativisme-problemet ei viktig rolle, ikkje berre i forhold til postmodernistisk eller dekonstruktivistisk vitskapsfilosofi, men likeeins ...
(side 187-198)
av Erik Christensen
I Protagorasdialogen bruker Sokrates et hedonistisk premiss for å motbevise Protagoras. Spørsmålet er om Sokrates selv forplikter seg på dette premisset eller om han kun argumenterer ad hominem. Et mye ...
(side 201-214)
av Jørgen Pedersen
Hvordan bør en prosedyre utformes for å løse moralske spørsmål på upartisk vis? Hvilken epistemisk status kan en moderne rettferdighetsteori tilskrives? Og hvordan kan en slik teori forene de antikke ...
(side 218-229)
av Espen Dahl
At det sublime står i en indre forbindelse med det hellige, er neppe overraskende, om enn lite kommentert. Tradisjonelt forstås de imidlertid begge som motsatser til det hverdagslige. Denne artikkelen ...
Bokanmeldelser
(side 231-234)
av Brit Strandhagen og Øystein Skar
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon