Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 214-234)
av Anne Granberg
Heidegger stiller i Sein und Zeit spørsmålet etter værens mening, der Sinn von Sein. En måte å betrakte Heideggers værensspørsmål på, er å se det som et spørsmål etter en ...
(side 235-253)
av Ingunn Sira Myhre
I essayet Egoets Transcendens (1936), forsøker Jean-Paul Sartre å redegjøre fenomenologisk for en subjektløs transcendental bevissthet: Den rene bevisstheten er før-personlig eller upersonlig (ET 21). Sartres framgangsmåte er todelt: Opp ...
(side 254-274)
av Egil H. Olsvik
I denne artikkelen skal jeg forsøke å vise hvordan transcendental fenomenologi kan være egnet til å beskrive det Eugen Bleuler (18571939) og DSM-IV oppfatter som kjernesymptomet på schizofreni, nemlig «formal ...
(side 275-287)
av Konrad Rokstad
Edmund Husserls fenomenologi betraktes vanligvis som en filosofi som gjennomgikk en lang og omfattende utvikling gjennom i hovedsak tre faser. Den første tidfestes til omkring 1900 og knytter seg først og ...
(side 290-308)
av Lars Fr. H. Svendsen
Jeg har nokså beskjedne ambisjoner med denne artikkelen. Jeg vil simpelthen undersøke et par fellestrekk ved den filosofiske metoden hos Heidegger og Wittgenstein, og stort sett begrense meg til Heideggers ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon