Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Redaksjonelt
(side 5-6)
av Lars Fr. H. Svendsen
Dette nummeret av Norsk filosofisktidsskrift var planlagt som et temanummer om en av verdensfremste nålevende filosofer. I stedet er det blitt et minnenummerfordi Donald Davidson døde den 31. august ...
(side 7-8)
av Bjørn Ramberg
Donald Davidson døde søndag 31.august i Berkeley, 86 år gammel. Davidsons teorier om handling, om språkforståelse, og om forholdet mellom det tenkende subjekt og den objektive virkelighet gjorde ham til en ...
(side 9-20)
av Donald Davidson
Jeg var ikke i stand til å delta på to konferanser som feiret 50 årsdagen for publikasjonen i 1951 av «Two Dogmas of Empiricism». En av disse konferansene, i India, var lagt ...
(side 34-41)
av Dagfinn Føllesdal
Davidson kom til filosofien gjennom Quine. I 1935 fikk han et stipend for å studere engelsk og litteraturvitenskap ved Harvard. Der traff han den ni år eldre Quine, som gjorde ham ...
(side 43-46)
Quine's «Two Dogmas of Empiricism» var en stimulerende blanding av språkfilosofi og erkjennelsesteori. Da jeg leste manuskriptet i 1950, hadde jeg en betenkelighet: tross sin revolusjonære kritikk av reduksjonisme og ...
(side 47-60)
av Olav Gjelsvik
I det mangslungne forfatterskapet til Donald Davidson utgjør teorien om radikal tolkning et slags hjerte. Det er her Davidson forsøker å gi en generell filosofisk teori om mening og innhold ...
(side 61-74)
av Mariann Solberg
I Davidsons teori om fortolkning har velvillighetsprinsippet (the principle of charity) alltid stått sentralt. Velvillighetsprinippet sier grovt sett at hvis jeg vil forstå det en annen sier, så må jeg ...
(side 77-89)
av John Richard Sageng
I følge Donald Davidson er oppfatninger i henhold til deres natur stort sett sanne. I fortolkning må vi, forteller Davidson oss, «in the plainest and methodologically most basic cases, take ...
(side 90-104)
av Bjørn Ramberg
Vårt sjelsliv - eller våre subjektegenskaper, om vi ønsker en mindre teologisk preget sjargong - er gjenstand for forskjellige former for erfaring. Vi opplever glede, tristhet, fristelse, vemmelse, stolthet, sjalusi - med større ...
(side 105-118)
av Edmund Henden
To sentrale temaer gjennomløper Donald Davidsons filosofiske forfatterskap: interpretasjonisme og kausalisme. «Interpretasjonisme» er det syn at tanker i sin natur er fortolkbare, dvs. at fortolkbarhet er en nødvendig betingelse for ...
(side 120-136)
av Eivind Balsvik
Forskjellene mellom vår kunnskap om våre egne tanker og andres kunnskap om de samme tankene er velkjent, men fascinerende. For å finne ut hva andre har i tankene må vi ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon