Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 5-9)
av Paola de Cuzzani
I denne artikkelen skal jeg diskutere begrepet «praksis»innenfor medisinen. «Praksis» er vanligvis assosiert med «handling»,eller «det å handle». Den generelle betydningen av termen implisererdet aristoteliske begrepet poiein, som ...
(side 10-24)
av Ståle R.S. Finke
Forsøkene på å underkaste menneskenaturen en evolusjonshistorisk betraktningsmåtevar allerede et anliggende for Darwin. Men Darwin selv var klarover at det neppe eksisterte noen enhetlig evolusjonteoretisk metodesom kunne tilby en universell ...
(side 27-38)
av Ragnar Fjelland
Jeg innleder denne artikkelen med to sitater fra FrancisCrick. Det første sitatet minner oss om at reduksjonismeproblemethar vidtgående konsekvenser. I det andre sitatet refererer Cricktil fysikken som en begrunnelse for ...
(side 39-57)
av Trond Gansmo Jakobsen
Richard Dawkins er en høyt respektert og ansett zoologsom har vakt stor interesse blant leg og lærd med sin teori om atden biologiske verden best lar seg forstå med utgangspunkt ...
(side 58-73)
av Jan Reinert Karlsen
Det kan virke unødvendig å stille spørsmål ved den biologiske kunnskapen om det levende i dag. Har ikke dagens molekylærbiologi endelig klart å erobre livets natur som objekt for vitenskapelig ...
(side 75-85)
av Frode Kjosavik
Jeg skal i denne artikkelen belyse noen problematiske punkter ved reduksjonistiske tilnærminger til evolusjonære fenomener.Det kan være hensiktsmessig å skjelne mellom tre hovedtyper av reduksjonisme....
(side 87-100)
av Bjørn Myskja
Biologi er vitenskapen om den levende naturen. Noe av det mest påfallende ved levende organismer er at de er selv-bevegende som Aristoteles sier. Vi kan også si at organismene ...
(side 101-113)
av Egil H. Olsvik
Mange er nå av den oppfatning at den vitenskapeligepsykiatrien er uten et generelt teoretisk rammeverk (Se f.eks. Buss2001, Kinair 2001, McGuire og Trosi 1998, Stevens og Price 1996)....
(side 115-132)
av Torgeir Skorgen
Selv om rasevitenskapen etter andre verdenskrig framsto som en historisk kompromittert forskning, har forestillingen om at det finnes menneskeraser vist seg å være forbausende slitesterk. Dels har rasebegrepet overlevd som ...
(side 133-146)
av Berge Solberg
Medisinsk bruk av bioteknologi er kanskje det feltet i dag hvor profesjonelle Etikere og filosofer har mest å gjøre. På begynnelsen av det nye årtusenet er kloningsproblematikk, designerbabies og genetisk ...
(side 147-156)
av Roger Strand
Biokjemi og molekylærbiologi studerer biologiske fenomener med kjemisk-fysikalske metoder. Hva er forholdet mellom det livet man ser i laboratoriet (in vitro) og livet i naturen (in vivo)? Dette grunnlagsproblemet ...
Debatt
(side 157-175)
av Arne Johan Vetlesen
Debatt. Svar til Jens Saugstad fra Arne Johan Vetlesen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon