Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk Domssamling
Tidsskriftet er en domssamling med kortreferater av relevante avgjørelser i de nordiske høyesteretter. Referatene, som også er tilgjengelige elektronisk, er ordnet emnevis og gir henvisning til hvor avgjørelsene finnes i fulltekst.

Samlingen gjør det på en enkel måte mulig å få oversikt over rettspraksis av felles nordisk interesse, og bidrar til at rettsanvendelsen i Norden blir mer ensartet. Tidsskriftet er et viktig ledd i arbeidet for å bevare og utvikle vår nordiske rettskultur.

Nordisk Domssamling har vært utgitt siden 1958, etter anbefaling fra Nordisk Råd, og retter seg i første rekke mot nordiske jurister.

Domssamlingen distribueres to ganger i året sammen med Tidsskrift for Rettsvitenskap.
Nordiske redaktører:
Danmark: højesteretspræsident Børge Dahl
Finland: justitieråd Gustav Bygglin
Island: højesteretsdommer Thorgeir Örlygsson
Norge: høyesterettsdommer Trond Dolva
Sverige: justitieråd Agneta Bäcklund

Den norske redaktøren er hovedredaktør.

Redaksjonssekretær:
Janicke Wiggen
  • ISSN Online: 1504-3185
  • ISSN Print: 0029-1315
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon