Til leserne!

Nordisk Domssamling gir en rask oversikt over utviklingen i nordisk rettspraksis ved kortreferater av de høyeste domstolenes avgjørelser av «nordisk interesse». Når leserne etter å ha sett kortversjonen ønsker å lese en avgjørelse i fulltekst, finnes flere muligheter – i tillegg til abonnement på de nasjonale digitale databasene for rettsavgjørelser.

A. NDoms utgis også i en elektronisk utgave som man finner på www.idunn.no/nd. I den elektroniske utgaven er det lagt inn hyperlenker til fulltekstversjonen av en del av avgjørelsene som omtales. Dette gjelder alle de danske, islandske, norske og svenske avgjørelsene som omtales i domssamlingen. I de finske referatene er det inntatt hyperlenker til avgjørelser i svensk språkdrakt som gjelder spørsmål om menneskerettigheter og EU/EØS-rett. Ved å følge lenken fra tittelen på hvert kortreferat, oppnås tilgang til avgjørelser som er gratis tilgjengelig på internett via høyesterettenes hjemmesider.

B. Høyesterettenes hjemmesider. På høyesterettenes hjemmesider finnes lenker til domstolens avgjørelser som er gratis tilgjengelige. Hvilke avgjørelser som publiseres og hvor lenge de blir liggende på siden, varierer imidlertid fra land til land.

Danmark. På Højesterets hjemmeside ligger lenker til domstolens avgjørelser fra 2009 og senere i fulltekst. Tilgang til avgjørelser fra før 2009 oppnås bare gjennom abonnement. Højesterets hjemmeside finnes ved å følge lenke til Højesteret fra www.hoejesteret.dk. Fra denne kan tilgang til domstolens avgjørelser fås ved å følge lenken «Nyheder», og så «Afgørelser».

Finland. På Högsta Domstolens hjemmeside kan man lese en avgjørelse i fulltekst når man kjenner årstall og nummer, eventuelt dato, for avgjørelsen. Ved å gå til www.kko.fi og følge lenken «Prejudikat», og deretter følge lenken «Nordiska avgöranden i mål som gäller EU-rätt och mänskliga rättigheter», finner man avgjørelser i svensk språkdrakt som gjelder spørsmål om menneskerettigheter og EU/EØS-rett.

Island. På Haestiretturs hjemmeside www.haestirettur.is legges en rekke av de nyeste avgjørelsene ut i fulltekst, men bare i islandsk språkdrakt.

Norge. På Høyesteretts hjemmeside kan man lese en avgjørelse i fulltekst når man kjenner årstall og dato for avgjørelsen. Ved å gå til www.hoyesterett.no og følge lenken «Avgjørelser» – finner man høyesterettsavgjørelser fra 2000 og senere. Her finner man også spesialområdene Menneskerettigheter og EØS/EU.

Sverige. På Högsta Domstolens hjemmeside kan man lese en avgjørelse i fulltekst når man kjenner årstall og dato for avgjørelsen. Ved å gå til www.hogstadomstolen.se og trykke på lenken «Avgöranden» finner man avgjørelser fra 2003 og senere. Her finner man også lenke til spesialområdet Europarett. Alle avgjørelser publiseres elektronisk.