Dækningsundtagelse vedrørende brug af nye og uprøvede materialer.

Et entreprenørfirmas ansvarsforsikring dækkede ikke erstatningskrav som følge af anvendelse af nye og uprøvede materialer, for så vidt disse ikke på projekterings- eller udførelsestidspunktet af kompetente teknikere ansås for fagligt forsvarlige i den anvendte sammenhæng. Under opførelsen af et byggeri anvendte entreprenøren vandmættede affaldsslaggerne (slagg) som funderingsfyld. Slaggeren udvidede sig efterfølgende, og der opstod skader på bygningen. Disse skader var omfattet af den nævnte dækningsundtagelse.