Utlämning. Politiska brott

Ryska federationen har begärt en person utlämnad för lagföring avseende gärningar som motsvaras av brott för vilka enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i ett år eller mer (försök till mord eller dråp, misshandel eller grov misshandel, grov smuggling, terroristbrott, olovlig kårverksamhet samt vapenbrott). Gärningarna avsåg ett händelseförlopp som utgjorde eller hade omedelbart samband med stridshandlingar under det s.k. andra Tjetjenienkriget. Hinder mot utlämning för politiska brott har ansetts föreligga enligt 6 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Lagrum: 6 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.